8 dingen die je moet weten bij een brand

woensdag 9 september 2020 - 09:40
BeSafe
We hopen natuurlijk dat het je nooit overkomt, maar een verwittigd man/vrouw is er twee waard! Dit doe je best in geval van brand.

Dit doe je eerst

 1. Probeer iedereen uit het huis te krijgen.
 2. Bel de brandweer (100 of 112).
 3. Doe eventueel, als de brand niet te ernstig is, één bluspoging.

Ga niet zelf voor brandweer spelen, maar als het mis dreigt te gaan en de situatie lijkt nog niet volledig hopeloos, kan je in sommige gevallen het volgende (niet) doen.

Bij een brand met olie of vet

Vat je friteuse vuur? Giet er nooit water over en verplaats het toestel niet! Gebruik steeds een blusdeken (of een vochtige, GEEN natte, doek) en schakel de stroom uit. Verwittig de brandweer (112) voor een controle. Haal het blusdeken er zelf niet af.

'Gewone brand'

Een kleine brand (bijvoorbeeld door een kaars, een broodrooster die vuur vat, ...) kan geblust worden met een brandblusser, een blusdeken en/of een grote hoeveelheid water. Schakel ook steeds zo snel mogelijk de stroomvoorziening uit wanneer een elektronisch toestel vuur vat. Verwittig de brandweer (112) voor een controle.

Brand bij je dampkap

Wanneer je een vlam in je pan hebt, of je friteuse onder de dampkap vuur vat, zet dan steeds zo snel mogelijk je dampkap uit! In een vuile dampkap kunnen zich vetresten bevinden en wanneer de vlammen je dampkap bereiken, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Verwittig de brandweer (112) voor een controle.

Schoorsteenbrand

Doof het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkom je rook in je huis. Doof bij een schoorsteenbrand je kachel of open haard nooit met water. Het water wordt onmiddellijk stoom en teveel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur. Sluit meteen de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard. Maak de ruimte rond de kachel of haard vrij van brandbaar materiaal zoals tapijten en meubilair. Verlaat de ruimte wanneer er teveel rook hangt. Ventileer na het doven van het vuur de ruimte zodat je geen CO-vergiftiging kan oplopen. Laat na de brand je schoorsteen grondig controleren door een vakman voor je ze terug gebruikt.

Barbecue

Doof een barbecue met zand of water. Zand neemt de hitte van de barbecue niet weg. De houtskool blijft nog urenlang gevaarlijk heet. Houd daarom kinderen en huisdieren uit de buurt van een warme barbecue. Verplaats nooit een nog brandende barbecue. Ruim de as pas op als die helemaal afgekoeld is! Als iemand zich verbrandt, moet die persoon onmiddellijk weg bij de warmtebron. Dek het slachtoffer af met een jas, deken of doek wanneer de kleding in brand staat. Je kan hem of haar ook over de grond laten rollen of het vuur met water doven. Gebruik nooit een jas, deken of doek in een synthetische stof. Vermijd bewegingen die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren: spoor iemand wiens kleding in brand staat zeker niet aan om te rennen!

Brand met gas

Aardgas is van nature reukloos. De netbeheerder voegt er een geur aan toe zodat iedereen gas tijdig kan ruiken (typische geur van rotte eieren). Komt er tijdens een brand gas vrij? Draai indien mogelijk de gaskraan dicht, verlucht de ruimte en evacueer de aanwezigen. Houd ontvlambare materialen altijd uit de buurt en laat je gasaansluiting regelmatig nakijken door een vakman. Gebruik nooit schakelaars of elektrische toestellen (lichten, deurbel, ...): de kleinste vonk kan een ontploffing veroorzaken! Weet je waar middendruk- of hogedrukleidingen voor gas lopen, meld dit dan zo snel mogelijk aan de brandweer.

Voorkomen is beter dan blussen

Neem ook zeker deze preventieve tips ter harte:

 1. Laat je verwarming en stroomvoorzieningen installeren en nakijken door een vakman
 2. Vermijd bij het bouwen/verbouwen van je woning het gebruik van brandbare bouwmaterialen.
 3. Leg nooit verlengsnoeren onder het tapijt, dekens of de deur.
 4. Reinig regelmatig de filters van je droogkast en dampkap.
 5. Droog je kledij in de droogkast of op het droogrek, niet op een radiator.
 6. Rook nooit in bed.
 7. Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
 8. Schakel elektrische apparaten volledig uit als je ze niet gebruikt.
 9. Zorg ervoor dat elektrische apparaten uit de buurt van water blijven
 10. Investeer in rookmelders, een brandblusser en/of een blusdeken.

Je vindt meer brandpreventietips op de website van Besafe en de Stichting Brandwonden.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!