Reanimeren voor dummies

dinsdag 5 mei 2015 - 10:17
Ondertussen weten we allemaal wel dat we bij het reanimeren het tempo van "Staying alive" van de Beegees moeten volgen. Maar voor zij bij wie de kennis daar ophoudt: hier nog enkele tips. Stap 1. Zorg voor een veilige plek en controleer het bewustzijn
reanimatie_stap 1.0
 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: 'Gaat het?'
 • Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp!
Stap 2. Controleer de ademhaling
reanimatie_stap_02
 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand ('kinlift')
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden
 • Geen (normale) ademhaling?
Stap 3. Bel direct 112 (of laat bellen)
reanimatie_stap_3
 • Vraag om een ambulance
 • Zeg dat het om een reanimatie gaat
 • Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar)
Stap 4. Start direct met 30 borstcompressies
reanimatie_stap_4
 • Zet je handen midden op de borstkas
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm. in
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut)
Stap 5. Beadem 2 keer
reanimatie_stap_5
 • Doe de kinlift (zie stap 2)
 • Kantel het hoofd naar achteren
 • Knijp de neus dicht
 • Pas mond-op-mondbeademing toe
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas)
 • Geef nog een beademing als de borstkas inzakt.
 • Beadem in totaal 2 keer
Stap 6. Als de AED er is
reanimatie_stap_6
 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
 • Ontbloot de borstkas
 • Zet de AED aan
 • Doe altijd wat de AED zegt!
 • Bevestig de elektroden
Stap 7. Ga door met reanimeren tot er hulp is!
reanimatie_stap_7
 • Wissel eventueel elke 2 minuten met iemand anders af

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!