Zo vergader je met je kinderen

dinsdag 1 september 2020 - 16:57
Een hectisch gezinsleven kan je stroomlijnen door het invoeren van een wekelijkse vergadering met vergadertechnieken uit het bedrijfsleven.

Kiest een vast moment

Kies een kwartiertje op het einde van de week om terug- en vooruit te blikken: wat liep er goed, wat kon beter? Waaraan ga je de volgende week werken?

Evalueer

Op een whiteboard zet je de taken en afspraken. Op basis van de evaluatie in de vergadering krijgt iedereen punten. Een bepaald aantal punten kan bijvoorbeeld omgezet worden in zakgeld.

Praat met elkaar

Praat niet alleen over wat er op het bord staat. Praat bijvoorbeeld ook over hoe het op school gaat.

Kies een notullist

Duid iemand aan die het verslag maakt.

Luister naar je kind

Een groot aandachtspunt, zorg dat de kinderen inspraak krijgen.

Werkt het?

Door te vergaderen met je kinderen plaats je ze op gelijke hoogte: je laat hen zelf problemen aankaarten, voorstellen en oplossingen aanreiken, waardoor ze er zich ook meer gaan aan houden. Je krijgt betrokken kinderen en het brengt meer structuur in je gezinsleven.

Begin stap voor stap

Wil je nu zelf ook aan de vergadertafel met het hele gezin? Probeer niet alles één keer aan te pakken. Pik er een paar dingen uit en laat je kinderen de lijst ook aanvullen. Na een maand kan je de taken en afspraken weer aanpassen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!