De paaltjes van Zoersel: weg of niet?

vrijdag 26 april 2019 - 08:15
Moeten de 4 paaltjes die voor Lea haar woning staan weg, zoals burgemeester Liesbeth Verstreken van Zoersel het wil? Of mogen ze blijven staan? Radiorechter Jan Nolf ging ter plaatse en heeft zijn uitspraak klaar.

Maar welke zaken heeft Jan in overweging genomen om tot zijn uitspraak te komen?

Buurtweg

In eerste instantie heeft Jan zich de vraag gesteld of die laan van Lea een buurtweg zou kunnen zijn. Buurtwegen zijn wegen die oorspronkelijk fiftyfifty toebehoorden aan de eigenaars waar de weg langs liep. Dat zijn dus wegen die aangelegd zijn op de perceelgrens van 2 overburen. Daardoor hebben de eigenaars het eeuwenoude recht om langs die wegen bomen te planten. Ook struiken om het verkeer af te remmen, maar vaste afsluitingen zoals paaltjes is een ander paar mouwen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de laan in kwestie geen buurtweg is. Het was alleszins wel een denkpiste volgens De Radiorechter.

Gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel betekent dat de lat moet gelijk gelegd worden voor iedereen. Is iedereen in de straat met een dergelijke paaltje, een boom of zelfs een bloempot aangeschreven? Zoals de burgemeester op het plaatsbezoek toelichtte, heeft het beleid wel degelijk een uniforme aanpak op het oog. Misschien verklaart dit wel dat sommige paaltjes die we nog op de Google Maps vonden bij de voorbereiding van het plaatsbezoek, er niet meer stonden bij het plaatsbezoek zelf. Er blijven er nog wel veel over. Blijkbaar houdt de overheid het tot nu toe bij waarschuwingen zonder handhaving. Dat is dan natuurlijk ook geen echte gelijkheid...

Evenredigheidsbeginsel

Goed openbaar bestuur betekent een redelijk verband tussen het beoogde doel en het aangewende middel. Concreet betekent dat hier, dat aan de ene kant de verkeersveiligheid niet gediend is met slijkerige bermen, kapotgereden door haastig kruisende chauffeurs. Aan de andere kant betekenen de nogal potige paaltjes die Lea op de berm plaatste een groter risico voor de zwakke weggebruiker dan wat de meeste buren als bermbescherming organiseerden. 

De uitspraak

"De privaat geplaatste paaltjes bevinden zich zo goed als zeker op openbaar domein. De brief van de burgemeester beroept zich op het niet relevant artikel 1.3 van het lokale GAS-reglement. De paaltjes zijn echter wel verboden volgens art. 1.1 §1 ervan. De paaltjes zijn dus niet wettelijk geplaatst, maar in deze uitvoering evenmin verkeersveilig. Het besluit van de Radiorechter is dan ook dat Lea de paaltjes moet verwijderen binnen een termijn van één maand vanaf het officieel uitmeten van de rooilijn. De gemeente beschikt over het onverjaarbaar recht om zelf de paaltjes weg te nemen en de kosten daarvoor te verhalen op Lea. Een wijkvergadering kan tips opleveren voor duurzame oplossingen voor het veilig kruisen en vertragen van het verkeer in deze vredige groene wijk. Dit is de uitspraak van de Radiorechter. Maak er werk van en veel succes! EN GRAAG …. TRAAG!"
 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!