Het is weer tijd voor je belastingaangifte: dit is allemaal nieuw dit jaar

dinsdag 25 mei 2021 - 10:00
De tijd van de belastingaangifte is weer aangebroken. Voor Vlamingen telt de nieuwe aangifte 18 extra codes, die vooral te maken hebben met de tijdelijke coronasteunmaatregelen. Maar er zijn nog wat andere aanpassingen, vaak ook in je voordeel. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem geeft tekst en uitleg bij De Inspecteur op Radio 2.

Gejuich in heel wat huiskamers: het belastingseizoen is weer geopend. Je kan zoals gewoonlijk je aangifte online invullen via Tax-on-web. Maar wie liever een papieren versie gebruikt, houdt zijn brievenbus best in de gaten. 

Nieuwe codes

De belastingaangifte telt dit jaar 829 codes. Voor Vlamingen zijn dat er 18 meer dan vorig jaar. De meeste daarvan zijn tijdelijk. "Dat is natuurlijk gelinkt aan corona", legt minister van Financiën Vincent Van Peteghem uit. "Er zijn heel wat tijdelijke maatregelen genomen door de federale en regionale overheden om de gezinnen en de bedrijven te steunen."

Mensen uit de zorgsector hoeven zich alvast geen zorgen te maken over de eenmalige premie die ze kregen voor hun inzet tijdens de coronacrisis: "De zorgpremie is deel van het loon van december, en hoeft dus niet apart ingevuld te worden", zegt de minister.

Kinderopvang

Als je jonge kinderen hebt, weet je het wel: het bedrag dat je mag inbrengen voor kinderopvang ligt al vele jaren vast op 11,20 euro per dag per kind. "Dat wordt nu 13 euro per dag", zegt de minister. "We willen gezinnen ondersteunen die gezin en werk willen combineren. We trekken daarom ook de leeftijdsgrens op van 12 naar 14 jaar, voor gehandicapte kinderen zelfs naar 18 jaar."

De minister wijst erop dat het volledige pakket voor de aftrek van de kosten voor kinderopvang is toegenomen. "Ook voor kinderkampen die niet konden plaatsvinden door corona, mogen de kosten toch opgenomen worden in de belastingbrief. En ouders die professionele opvang inschakelen voor een ziek kind, mogen voortaan die kosten inbrengen."

Het volledige pakket voor de aftrek van de kosten voor kinderopvang is enorm toegenomen

Vincent Van Peteghem - minister van Financiën

Giften

Heel wat organisaties hadden het vorig jaar moeilijk om inkomsten te verzamelen. "Daarom willen we mensen een extra stimulans geven om goede doelen te steunen. Normaal bedraagt de aftrek van een gift 45%, we hebben dat opgetrokken tot 60%.

Die maatregel mist volgens de minister zijn effect niet: "We horen van organisaties dat ze effectief merken dat mensen meer giften overmaken, nu ze weten dat ze voor een gift van 100 euro een voordeel krijgen van 60 euro."

Minder vereenvoudigde aangiftes

Opvallend ook: "slechts" 3,75 miljoen mensen zullen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangen, dat zijn er 170.000 minder dan in 2020. De fiscus kiest er naar eigen zeggen voor om dit jaar minder vereenvoudigde aangiftes uit te sturen, volgens strengere criteria, om er zeker van te zijn dat ze de correcte informatie bevatten. Daar waren vorig jaar wel wat klachten over. 

"Op de VVA stond soms verkeerde informatie, ook omdat de FOD Financiën die info soms niet kreeg", legt Van Peteghem uit. "Men kan dat ook altijd achteraf aanpassen, dat is ook de bedoeling. Toch hebben we er dit jaar voor gekozen om correcter te zijn, maar daardoor is de doelgroep iets beperkter."

We hebben er dit jaar voor gekozen om correcter te zijn, maar daardoor is de doelgroep die een vereenvoudigde aangifte krijgt iets beperkter.

Vincent Van Peteghem - minister van Financiën

Afbetalingsplan

De voorbije weken was er wat commotie rond het feit dat mensen die tijdelijk werkloos waren, extra zullen moeten betalen. Het gaat vooral om mensen met hogere lonen die een heel korte periode tijdelijk werkloos zijn geweest. Minister van Peteghem: "Bij de tijdelijk werklozen is de bedrijfsvoorheffing gezakt naar 15%, omdat ze het moeilijk hadden in die periode. We hebben ervoor gezorgd dat ze meer koopkracht hadden op het moment waarop ze die nodig hadden. Maar uitstel is geen afstel, dus dat moet achteraf worden betaald."

De minister wijst er wel op dat de belastingen daardoor niet verhogen: "Niemand betaalt een eurocent meer belastingen. Men heeft alleen op voorhand iets te weinig belastingen afgedragen, en dat moet nu gecorrigeerd worden."

Heb je moeite om dat bedrag terug te betalen, dan voorziet de minister een oplossing: "Mensen kunnen als ze dat willen een afbetalingsplan tot 4 maanden krijgen. Dat kun je heel makkelijk aanvragen bij de FOD Financiën. Langer afbetalen kan ook, maar je moet de reden dan wel eerst beargumenteren bij de FOD Financiën."

Telefonische hulp

Door corona worden er ook dit jaar trouwens geen invulsessies ter plaatse georganiseerd, maar er is net zoals vorig jaar wel telefonische hulp, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "We vinden het belangrijk dat we de mensen helpen in dat proces. We merken trouwens ook dat veel mensen heel positief zijn over die ondersteuning, omdat men van thuis uit kan bellen met onze medewerkers."

De papieren aangifte moet binnen zijn op 30 juni, met Tax-on-web heb je tijd tot 15 juli.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!