Krokusvakantie wordt niet verlengd en geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen in lager onderwijs

donderdag 21 januari 2021 - 07:55
Het Vlaamse onderwijs wil geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen in het lager onderwijs en ook een verlenging van de krokusvakantie is niet aan de orde. Minister van Onderwijs Ben Weyts zal aan het Overlegcomité voorstellen dat scholieren van het gewoon secundair onderwijs de week voor de krokusvakantie collectief afstandsonderwijs krijgen.

In het lager onderwijs komt er geen algemene verplichting om een mondmasker te dragen. Alleen bij een besmetting van iemand in hetzelfde leerjaar, of als iemand in quarantaine moet, zullen leerlingen en leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar uit voorzorg gedurende 14 dagen een mondmasker moeten dragen op school. Deze maatregel gaat in vanaf 25 januari

Is het niet veiliger om de leerlingen al een mondmasker te laten dragen voor er een besmetting is? "Dat vonden sommigen ook, maar er is heel veel discussie en twijfel over. Als er twijfel is, moeten we het voordeel van de twijfel geven aan onze kinderen en hen maximaal kind laten zijn. We leggen dit dus enkel op als noodmaatregel", zegt Weyts. 

Krokusvakantie

De krokusvakantie wordt niet verlengd. Weyts zal aan het Overlegcomité voorstellen om vanaf 8 februari een afkoelingsweek te organiseren met collectief afstandsonderwijs voor het gewoon secundair onderwijs (van het eerste tot het zesde jaar). De leerlingen van het lager onderwijs, de kleuters en de kwetsbare scholieren van het buitengewoon secundair onderwijs zouden ook in de week voor de krokusvakantie gewoon naar school kunnen gaan.

"Afstandsonderwijs is veel moeilijker te organiseren voor kleuters, kinderen en de meest kwetsbare scholieren. Bovendien zou er bij een collectieve sluiting van de basisscholen opnieuw buitenschoolse opvang voorzien moeten worden, minstens voor de kinderen van ouders met een essentieel  beroep. Dat zou betekenen dat er verschillende bubbels  van verschillende scholen met elkaar vermengd worden – net wat virologen afraden", zegt Weyts.

Morgen vrijdag komt het Overlegcomité samen om te overleggen over nieuwe coronamaatregelen. In het Overlegcomité zitten afgevaardigden van alle regeringen van ons land. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!