2 echo's? Dat betekent betalen!

dinsdag 18 februari 2020 - 08:00
Luisteraar Ludo heeft pijn aan zijn handpalm en elleboog. Hij gaat naar de huisarts en die verwijst hem door naar het ziekenhuis om 2 echo's te laten maken. Maar wat blijkt bij aankomst: 2 echo's op één dag laten maken, dat kost je geld. Je krijgt, volgens het ziekenhuis, maar 1 echo per dag terugbetaald.

"De regel van mevrouw De Block."

Luisteraar Ludo heeft al een tijdje pijn aan zijn elleboog en hand. Hij wordt door zijn dokter doorverwezen naar het ziekenhuis voor twee echo-onderzoeken. Wanneer hij zich in het ziekenhuis op de echo-afdeling aanbiedt, krijgt hij een bijzondere boodschap. "Volgens de verpleegkundige mag je maar één echo per dag laten maken. Wil je er een tweede, dan moet je die uit eigen zak betalen."

Twee onderzoeken op amper 30 centimeter van elkaar en toch moest ik terugkomen.

Ludo Van den Brande

Volgens het ziekenhuis mogen ze dus maar 1 terugbetaald onderzoek per dag aanbieden. "Ik vind dat zo absurd. Mijn hand en mijn elleboog zijn amper 30 centimeter van elkaar verwijderd. De verpleegkundige had het echo-apparaat vast. Op minder dan 3 minuten had dat onderzoek kunnen gebeuren. Maar ik moest toch terugkomen."

Waarom er maar 1 echo terugbetaald wordt per dag, kan niemand aan Ludo uitleggen in het ziekenhuis. "De zeiden dat het regels zijn van mevrouw Maggie De Block." Uiteindelijk maakt Ludo een nieuwe afspraak voor een paar dagen later en krijgt hij toch beide echo's terugbetaald. "Maar dat betekent ook twee keer heen- en weer rijden, twee keer aanmelden, twee keer parkeergeld betalen,..."

Soms wel, soms niet

Ludo vraagt meer informatie aan zijn ziekenfonds, maar daar verwijzen ze hem door naar het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Daar bevestigen ze de regelgeving: "Bij verschillende soorten onderzoeken, waaronder echografische onderzoeken, is bepaald dat slechts één verstrekking per dag kan worden vergoed."

We willen artsen aanmoedigen om enkel noodzakelijke onderzoeken voor te schrijven.

RIZIV

De algemene motivatie daarvoor is om de voorschrijvers zoveel mogelijk aan te moedigen om enkel de noodzakelijke onderzoeken medische beeldvorming aan te vragen en bijvoorbeeld niet systematisch een combinatie van onderzoeken aan te vragen zonder dat dit nodig is.

Zeker wanneer het gaat om verschillende problemen, in dit geval heeft Ludo pijn aan zijn hand en zijn elleboog, wordt er gekozen om maar 1 onderzoek terug te betalen. Soms kan je wel twee echo's op één dag laten uitvoeren, maar dan moet het om eenzelfde probleem gaan. "Een patiënt op twee dagen laten terugkeren voor een echografisch onderzoek van beide knieën hoeft dus niet.”

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes

Enkele jaren geleden lanceerde de FOD Volksgezondheid nog een campagne om mensen bewust te maken voor de gevaren van straling. Door het veelvuldig gebruik van röntgenfoto's of CT-scans krijgt de gemiddelde Belg veel meer straling te verwerken dan andere Europeanen.

Op de website www.zuinigmetstraling.be vind je informatie over het belang en de risico's van medische beeldvorming.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!