4 vragen en antwoorden over het groeipakket bij scheiding of nieuw samengestelde gezinnen

dinsdag 5 november 2019 - 08:10
Kindergeld? Dat bestaat niet meer. Sinds 1 januari 2019 spreken we over het groeipakket. Kinderen die voor die datum geboren zijn krijgen nog de oude tarieven. Voor kinderen die na die datum geboren zijn, is dat een ander bedrag. Maar hoe verdeel je dat geld, als koppels uit elkaar gaan, en in nieuw samengetelde gezinnen?

Wat bij co-ouderschap?

Wij zijn gescheiden en zorgen samen voor onze kinderen via co-ouderschap. Kunnen we ook ieder de helft van het groeipakket krijgen?

Tegenwoordig wordt bij een scheiding uitgegaan van co-ouderschap. Iedere ouder heeft dan ook recht op de helft van het groeipakket. Maar de ouders moeten wel samen 1 rekening kiezen waarop dat bedrag gestort wordt. Dat kan niet verdeeld worden onder verschillende rekeningen. Meestal wordt er dan gewerkt met een "kinderrekening" waarop het groeipakket terecht komt en waarvan bepaalde kosten voor de kinderen door beide ouders kunnen gedaan worden.

Hoe zit het met de sociale toeslag na een scheiding?

Mijn loon ligt onder die grens van het jaarlijkse gezinsinkomen om recht te hebben op een sociale toeslag. Maar samen met mijn ex ligt ons gezamenlijke gezinsinkomen wel boven die grens. Heb ik nu recht op die sociale toeslag of niet?

Voor de sociale toeslag wordt gekeken naar het gezin waarin het kind nu (deels) opgroeit. Als je ieder de helft van de tijd voor je kind zorgt, heb je ook ieder recht op de helft van die sociale toeslag. Als jouw jaarlijkse inkomen onder €30.984 ligt, dan heb je dus recht op de helft van die toeslag. en daarbij maakt het niet uit of je kind nog het bedrag uit het oude of uit het nieuwe systeem ontvangt. Die helft kan trouwens wél apart op jouw rekening gestort worden.

Als je na een tijdje een nieuwe relatie/gezin krijgt en jullie gezamenlijke jaarinkomen ligt boven dat bedrag, dan heb je niet langer recht op die sociale toeslag.

Maakt het uit bij welke ouder het kind ten laste is?

Ik ben jaren geleden al gescheiden, en onze zoon is toen ten laste gekomen van mijn ex. Ik verwacht nu een tweede kind, maar dat zal dus voor mij het eerste kind ten laste zijn. Heb ik dan recht op het basisbedrag van een eerste kind of van een tweede kind?

Waar een kind ten laste is, maakt niets uit voor het groeipakket. Daarenboven maakt het intussen niets meer uit of het je eerste, tweede of vijfde kind is. Elk kind dat geboren wordt, krijgt voortaan hetzelfde groeipakket. Vroeger werkte dat met rangen en kreeg je andere bedragen voor je eerste, tweede of derde kind. Dan kon het ook zijn dat het ene kind bij de ene ouder bleef en het andere kind bij de andere ouder en dat de ouders toch verschillend kindergeld kregen voor die kinderen. Dat is nu dus allemaal verleden tijd.

Hoe zit het met de nieuwe regeling voor wezengeld? 

Mijn man is overleden, en mijn kinderen zijn geboren voor 2019. Er was gezegd dat zij hun rechten uit het vorige systeem zouden behouden, maar blijkbaar niet als ze wees of halve wees worden... Dat is toch niet correct?

Er is nu inderdaad een andere regeling dan het vroegere wezengeld. Hoe die regeling er precies uitziet hangt erg af van je situatie. Meestal, als je de (verhoogde) sociale toeslag erbij telt is het verschil niet zo heel groot.

Eén voordeel tegenover het vroegere wezengeld: vroeger viel de verhoogde tegemoetkoming weg als je een nieuwe partner kreeg. Dat is nu niet meer het geval.


Meer informatie vind je op de website groeipakket.be.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!