Alles wat je moet weten over je belastingbrief

maandag 15 juli 2019 - 08:20
Heb jij moeite met je belastingaangifte? Geen nood! Blijf rustig en lees zeker verder.

De vereenvoudigde aangifte

 • Slechts 9% van de bevolking, zo’n 300.00 Belgen, krijgen spontaan de klassieke bruine enveloppe in de brievenbus. Enkel als je vorig jaar een papieren aangifte invulde, krijg je dit jaar een papieren exemplaar toegestuurd. Als je geen aangifte op papier hebt ontvangen maar je wil er wel één, dan kan je die aanvragen via de overheidsdienst Financiën op het nummer 02/572.57.57.
   
 • Het is ook mogelijk dat je geen bruine maar een witte enveloppe toegestuurd krijgt. Dat is een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Alle informatie die de overheidsdienst al heeft over jou, staat al ingevuld op de aangifte. De overheid gaat ervan uit dat al jouw gegevens kloppen maar het is aan jou als burger om dat voor alle zekerheid nog eens te controleren. 
   
 • Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde giften, dividenden of buitenlandse rekeningen niet zijn aangegeven, terwijl dat wel moet. Je kan de gegevens die de overheid van jou heeft nakijken op MyMinFin. Als alle gegevens kloppen, moet je niks doen. Je hoeft de aangifte zelfs niet te ondertekenen.
   
 • De vereenvoudigde aangifte maakt het zowel voor de overheidsdienst Financiën, als de belastingplichtige, makkelijker. Maar professor fiscaal recht Michel Maus is geen absolute voorstander: “Ik vergelijk het met een gps: je volgt blindelings de routebegeleiding maar af en toe kom je toch verkeerd uit. Het is een service maar met die vereenvoudigde aangifte duw je mensen nog meer in de zetel van gemakkelijkheid”. Maus pleit, net als vorig jaar, voor een extra controlemechanisme op de vereenvoudigde aangifte.

Nieuwe belastingschijven door de Tax shift

Je hebt er zeker over gehoord: dankzij de tax shift zullen heel wat Belgen meer verdienen. En je hoeft daar niks voor te doen in je aangifte. De regering heeft de belastingschijf van 30% afgeschaft en de schijf van 25% uitgebreid. Als je per jaar meer dan 13.000 euro verdient, houd je daardoor netto 184 euro meer over. De regel geldt ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, maar als je minder dan 13.000 euro verdient per jaar valt de winst wellicht kleiner uit.  

Een ander onderdeel van de tax shift is het verhoogde forfait voor beroepskosten. Dat is een maatregel die enkel gevolgen heeft voor loontrekkenden. De Inspecteur sprak al uitgebreid met Test-Aankoop over het al dan niet aanvaarden van dat forfait. Je kan er hier meer informatie over vinden.

Onbelast bijverdienen

De regering heeft ook heel wat aanpassingen gedaan als het gaat over onbelast bijverdienen. Voor je de bijverdienste aangeeft, moet je goed weten wat voor soort bijverdienste je hebt. 

Flexi-job

De flexi-jobregeling bestaat sinds 2015 in de horeca. Sinds januari 2018 is ze ook toegestaan in de detailhandel (zoals bakkers, slagers, warenhuizen, kappers…)  

Bepaalde werknemers of gepensioneerden kunnen tegen gunstige voorwaarden bijverdienen. Je brutoloon is je nettoloon. Je hoeft het zelfs helemaal niet aan te geven in je aangifte, dat gaat automatisch via de werkgever. Je loopt geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen en betaalt op die extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Je moet als werknemer wel minstens 4/5 werken.

Occasionele klussen voor een particulier en verenigingswerk

Sinds kort mag je ook voor een ‘burgerdienst’ geld vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijles geven, (tuin)klussen uitvoeren of kinderopvang verzorgen buiten de school. De mogelijkheid bestaat voor werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden.

Je hoeft ook die inkomsten niet te vermelden in je aangifte, als het tenminste occasioneel - dus maar af en toe - gebeurt. Je moet je vóór de klus wel verplicht registreren op www.bijklussen.be.

 • Ben je bij een socio-culturele vereniging? Dan mag je onbelast bijverdienen als trainer, terreinverzorger, animator of begeleider bij schooluitstappen.
 • Je hoeft die inkomsten niet aan te geven en je mag bovendien met een vaste regelmaat de klussen uitvoeren. Als het tenminste niet gaat om je gebruikelijke professionele activiteit.
 • De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand of 6000 euro per jaar bedragen.
 • Voor activiteiten die met sport te maken hebben ligt de limiet op 1.000 euro per maand (de jaarlimiet blijft wel dezelfde).

Deeleconomie

Je kunt ook onbelast bijverdienen via een app in de deeleconomie wanneer het gebeurt via een platform dat erkend wordt door de overheid.

Het gaat bijvoorbeeld om Deliveroo, Uber Eats of Helpper. Check zeker de lijst op de site van Financiën voor je de aangifte invult, want heel wat bekende bedrijven (Airbnb bijvoorbeeld) worden niet erkend.

Iedereen mag bijverdienen via een erkend platform voor deeleconomie. Ook zelfstandigen, als het tenminste om een ander soort werk gaat dan hun hoofdactiviteit.

Wat met dividenden die vrijgesteld zijn van roerende voorheffing?

De in 2018 uitgekeerde dividenden zijn tot 640 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing. Die roerende voorheffing bedraagt maximaal 30%. Je kan dus maximaal 30% van 640 euro terugtrekken, goed voor een maximum bedrag van 192 euro.

Zelfs al bedraagt je dividend slechts €3 en houd je maar 30% daarvan over, dan nog loont het de moeite om dat aan te geven.

Vergeet je rekeningnummer niet te vermelden! 

De FOD Financiën kiest er dit jaar voor om na het invullen van je belastingaangifte een pop-up venster tevoorschijn te laten komen met de duidelijke vraag om zeker het juiste rekeningnummer door te geven.

Francis Adyns, de woordvoerder van de overheidsdienst financiën, hoopt dat die boodschap effect heeft. "Elk jaar zijn er zo'n 200.000 mensen van wie we geen of geen correct rekeningnummer krijgen. Die mensen hebben wel recht op terugbetaling en die moet dan geregeld worden via de post, met alle risico's die daaraan verbonden zijn. Dus alsjeblieft mensen, vergeet dat rekeningnummer niet.

Een deadline is een deadline

Dien je aangifte zeker op tijd in. 

 • De deadline voor de aangifte in Tax-on-web is uiterlijk 15 juli 2019
 • Als je je belastingaangifte nog op papier invult, moet die ten laatste op 28 juni 2019 in de bus van je belastingkantoor zitten.
 • Mandatarissen hebben tot en met 24 oktober 2019 de tijd.

Help!

Zie je nog steeds door de bomen het bos niet meer? Spring dan zeker binnen tijdens één van de vele invulsessies die de FOD Financiën in heel het land organiseert. Via de website van Financiën vind je alle info. Succes!

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!