Bpost: "Postzegels die niet afgestempeld zijn mag je niet hergebruiken, dat is een misdrijf"

woensdag 13 januari 2021 - 09:26
Radio 2 vroeg tijdens de kerstvakantie aan z'n luisteraars zo veel mogelijk zelfgemaakte kerstkaarten te sturen. Maar liefst 2000 luisteraars hebben dat ook gedaan! Wat 'De Inspecteur' opvalt is dat bij heel wat kerstkaarten de postzegel niet afgestempeld werd. Van de 1300 kaarten die hij telde, waren er 134 niet afgestempeld. Tien procent dus. Is dat normaal? En mag ik die dan hergebruiken?

Dat postzegels af en toe niet worden afgestempeld, merken we allemaal wel eens. Maar dat het over 10% gaat is toch wel even schrikken. Inspecteur Sven Pichal vroeg aan Veerle Van Mierlo van Bpost of dit de normale gang van zaken is.

Druk druk druk

Ook volgens Bpost is die 10% bijzonder hoog. Dat komt volgens hen vooral door de drukte waarmee ze te maken kregen tijdens de eindejaarsperiode. Veerle Van Mierlo: "We kijken terug op een jaar van extremen. Het aantal pakjes dat we bezorgd hebben is nooit gezien en ook het aantal brieven is terug gestegen, zeker naar het eindejaar toe. Door die drukte zijn er dus duidelijk meer brieven door de mazen van het net geglipt." In een ideale wereld zou het percentage brieven dat niet wordt afgestempeld nul moeten zijn volgens Bpost. Een acceptabel percentage is volgens hen eerder twee à drie procent. Een percentage dat dus verder onder die 10% ligt. 

Hergebruiken?

De hamvraag is natuurlijk of je de postzegels die niet afgestempeld werden mag hergebruiken. Daarover is Bpost duidelijk: "Dat mag niet. Zo'n postzegels is een betaalbewijs waarvan je geen misbruik mag maken door het een tweede keer te gebruiken. Zo'n zegel geldt maar één keer, daarom wordt die ook afgestempeld. Het is dan ook een misdrijf om postzegels te hergebruiken."

Het is een misdrijf om postzegels te hergebruiken

Veerle Van Mierlo

"Geen slapende honden bij Bpost wakker maken"

Jos Moons reageert smalend: "Mij is altijd geleerd iets van waarde niet weg te gooien, en dus te gebruiken!" En Rutger Huybrechts lacht hartelijk om de uitspraak van Bpost: "Geen slapende honden bij Bpost wakker maken, Sven. Of Bpost komt nog met postzegels die niet meer zo makkelijk van de omslag te verwijderen zijn."

Georges Vanherbergen laat weten: "Het hergebruik zou een misdrijf zijn? Nochtans is het voor de post volgens mij volstrekt onmogelijk om dit eventueel hergebruik na te gaan. Als ik na het kleven van een zegel, maar voor de verzending, vaststel dat ik een fout adres heb vermeld op de omslag dan zal ik deze zegel zeker opnieuw gebruiken. Voor de post zal er echter geen enkel onderscheid zijn tussen mijn zegel en een niet-afgestempelde zegel die ik hergebruik." Bedreig de mensen niet met een misdrijf en verbeter je procedures, is zijn raad aan Bpost.

Geert reageert ook en denkt vooral aan brieven die soms te laat toekomen: "Gewoon een plakstift bovenhalen en opnieuw gebruiken! Vanaf het moment dat Bpost zijn eigen leveringstermijnen respecteert, zal ik ook stoppen om die postzegels te hergebruiken.

Volgens Fons Ryken is de uitleg van Bpost niet correct. "Ik denk eerder dat de installaties niet goed werken of te snel zijn ingesteld. Dit jaar hebben we slechts twee postzegels gehad die niet afgestempeld waren bij onze 80 kerstkaartjes. Vorig jaar waren er dat 20. Ik denk dus dat corona of meer bestellingen er weinig mee te maken hebben. Vorig jaar hebben we tijdens het jaar heel wat postzegels gehad die niet werden afgestempeld, en dat was in 2020 veel minder."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!