Brusselse deurwaarder op de vingers getikt voor valse invorderingen

dinsdag 5 juni 2018 - 09:13
Een Brusselse deurwaarder doet invorderingen in naam van Travel Club Express. Dat is een schimmig Nederlands bedrijf dat de regels van de telefoonverkoop niet respecteert. De invordering is dus gebaseerd op een valse verkoop. Maar daar ziet de deurwaarder geen graten in. De nationale kamer van gerechtsdeurwaarders wijst hem nu terecht.

Een deurwaarder moet controleren of de invordering terecht is

Een gerechtsdeurwaarder mag een vraag tot invordering van gerechtelijke schulden niet weigeren. Voor minnelijke schulden ligt dat anders. Die kunnen ingevorderd worden door een deurwaarder maar ook door incassobureau's of advocaten. Het hangt er maar van af aan wie de schuldeiser de opdracht toevertrouwt. 

Aangezien minnelijke schulden niet na een gerechtelijke procedure worden geïnd, moet de deurwaarder zeker controleren of de invordering wel terecht is. Als het over een grote hoeveelheid invorderingen in één keer gaat of als het invorderingen van buitenlandse bedrijven zijn, moet de deurwaarder extra voorzichtig zijn. 

Vorig jaar nog heeft de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders een officiële rondvraag verstuurd met de uitdrukkelijke vraag om geen invorderingen te doen in naam van frauduleuze bedrijven.

De Brusselse deurwaarder gaat zijn boekje zwaar te buiten

De Brusselse deurwaarder is zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. "Travel Club Express heeft een geldig btw-nummer. Wij innen dus een rechtsgeldige niet-betaalde factuur. Dat is heel simpel." 

Maar zo simpel is het dus niet. Travel Club Express is geen gewoon bedrijf. Het staat zelfs op de grijze lijst van telefoonverkopers van de FOD Economie. Enige voorzichtigheid is dan op z'n plaats. 

Deze gerechtsdeurwaarder doet invorderingen uit geldgewin of uit gemakzucht. Dit kunnen we missen als kiespijn.

Frank Maryns, voorzitter van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders.

Dien klacht in tegen dit soort deurwaarders 

Een deurwaarder moet zich houden aan de wettelijke regels voor minnelijke invorderingen. Daar bestaat geen twijfel over.

In het geval van Travel Club Express is er geen een wettelijke verkoop geweest, en dus is er ook geen openstaande schuld. Je moet de factuur van de invordering niet betalen. Maar je moet de invordering eenmalig schriftelijk betwisten. De deurwaarder zal die betwisting dan overmaken aan Travel Club Express. Het is dan aan hen om te bewijzen dat je effectief een openstaande schuld hebt. En dat is dus niet het geval. 

Je kan officieel klacht indienen tegen de gerechtsdeurwaarder via de arrondissementskamer. 

Heb je toch al betaald? Dan kan je het geld enkel recupereren via een procedure bij de vrederechter. 

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!