De doorsnee Vlaming weet nog lang niet alles over zijn ziekenhuisfactuur. Jij wel?

vrijdag 16 april 2021 - 16:01
18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. Een mooie aanleiding voor het Vlaams Patiëntenplatform om een grootschalige test te doen bij burgers en zorgverleners over onze kennis van de ziekenhuisfactuur. "De resultaten van die studie zijn er nu, en ze tonen aan dat onze kennis nog beter kan", zegt directeur Ilse Weeghmans bij de Inspecteur.

"Je hebt als patiënt het recht om goed geïnformeerd te worden over de kosten, voordat je toestemt met een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis.", zegt directeur van het Vlaams Patiëntenplatform Ilse Weeghmans in De Inspecteur. "Toch gebeurt dat niet altijd, waardoor patiënten na een behandeling of opname in een ziekenhuis plots voor hoge onverwachte kosten staan."

Op welke punten is er verbetering mogelijk? De voorbije weken zocht het Patiëntenplatform het uit door een bevraging te doen bij burgers en zorgverleners.

Wat weten we wel?

"De deelnemers van de test behaalden de beste scores op vragen over kosten en terugbetaling die verbonden zijn aan een éénpersoonskamer. Ze weten ook wat het betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn.", zegt Weeghmans in De Inspecteur.

"Het gaat dan over de kamersupplementen die er bijkomen op een éénpersoonskamer, de extra kosten voor die éénpersoonskamer dus. Maar mensen die voor een éénpersoonskamer kiezen krijgen vaak ook nog ereloonsupplementen aangerekend door de artsen, en onze kennis daarover is een ander verhaal."

Uit onze test blijkt dat de kennis van de Vlaming over de kostprijs in het ziekenhuis nog verbeterd kan worden

Ilse Weeghmans

Wat weten we niet?

De vragen waarbij deelnemers van de test het slechtst scoorden, gingen over de verhoogde tegemoetkoming en de prijs van dringend ziekenvervoer. Patiënten weten ook niet dat artsen, zelfs de geconventioneerden, ereloonsupplementen mogen vragen als je in een éénpersoonskamer verblijft.

Ilse Weeghmans: "Bij zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer komt het ziekenfonds tussen, maar er zijn ook telkens nog kosten voor de patiënt. Bij dringend vervoer gaat het over ongeveer 60 euro, bij niet-dringend vervoer kan het zelfs nog meer oplopen. We merken dat patiënten daarvan vaak niet op de hoogte zijn".

 

De artsen hebben ereloonsupplementen van 150% aangerekend, iets dat de factuur flink aandikte

Luisteraar Fareda Dadah

Luisteraar Fareda Dadah uit Kortrijk reageert in De Inspecteur. Ook zij was er niet van op de hoogte dat artsen ereloonsupplementen mogen aanrekenen voor een verblijf op een éénpersoonkamer.

"Mijn vader moest onlangs een zware hartoperatie ondergaan. We kregen een factuur van maar liefst 11.000 euro, waarbij het ziekenfonds tussen kwam voor 4.000 euro. We moesten dus 7.000 euro uit eigen zak betalen. En wat bleek? Artsen hebben ereloonsupplementen van 150% aangerekend, wat de factuur natuurlijk flink aandikte."

Vaak in het ziekenhuis, maar niet beter geïnformeerd

Uit de test van het Vlaams patiëntenplatform blijkt ook dat personen die het afgelopen jaar nog in het ziekenhuis zijn geweest niet beter scoren. Dat geldt ook voor mensen die chronisch ziek zijn en vaker in contact komen met zorg. Ilse Weeghmans vindt het daarom niet alleen belangrijk om iedereen goede en toegankelijke informatie te bezorgen, maar ook om informatie over kostprijs te blijven herhalen.

Ze benadrukt dat je er best aan doet je vooraf zo goed mogelijk te informeren: "Vraag het ziekenhuis of ziekenfonds uitleg over de kosten. Op die manier sta je nadien niet voor financiële verrassingen."

Uitgebreidere info over de test kan je vinden op de website van het Vlaams Patiëntenplatform.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!