Deze trucs gebruiken oplichters om je kredietkaart te stelen

maandag 13 juli 2020 - 10:33
Als je op reis gaat, moet je altijd opletten aan wie je je kredietkaart geeft. Sommige winkeliers of restaurantuitbaters durven die te kopiëren. En het gebeurt ook nog altijd dat oplichters een excuus verzinnen om je kaart in handen te krijgen. Waarna ze het op een lopen zetten. In de meeste gevallen ben je tegen dit soort fraude beschermd. Maar: voorkomen is beter dan genezen.
Nele en haar mama gingen op reis naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Tijdens een wandeling in de wijk Woodstock worden ze tegengehouden door een man die eruit ziet als een opzichter. Hij vertelt dat ze een wandelpasje moeten kopen als ze de wijk willen bezoeken. De man helpt hen om die pas te kopen aan een automaat. Zodra de kaart in het toestel steekt, trekt hij die eruit en zet het op een lopen. Nele en haar mama zijn erin geluisd. 

Die zogenaamde wandelpas was gewoon een excuus om mijn kaart in handen te krijgen. Ik heb Card Stop gebeld maar het kwaad was al geschied. 

Nele

De dieven hebben uiteindelijk zo'n 1000 euro buit gemaakt. En tot overmaat van ramp krijgt Nele van haar bank te horen dat ze slechts de helft van dat bedrag terugkrijgt. Beobank oordeelt dat Nele de fraude had kunnen voorkomen en dat ze niet goed heeft opgelet. Later komt de bank hier gelukkig wel op terug. 

Geef je kaart nooit aan een wildvreemde

Het verhaal van Nele getuigt dat je je kaart nooit aan een wildvreemde mag geven! 

  • Geef je kaart nooit mee met een ijverige loopjongen, ober of winkelier.
  • Vraag altijd om aan tafel te kunnen betalen of wandel mee tot aan het betaaltoestel.
  • Scherm je pincode af als je geld afhaalt. Als je dat niet doet, kunnen dieven je code gemakkelijk achterhalen.
  • Schrijf je code nergens op. Sommigen schrijven die op een briefje dat ze in de portefeuille bewaren. Doe dat nooit!
  • Maak nooit een kopie van je kredietkaart. Alleen al op basis van je kaartnummer en de 3-cijferige code kunnen dieven geld afhalen.

Banken vergoeden de schade in de meeste gevallen 

Als je het slachtoffer bent van fraude zal de bank altijd geval per geval bekijken of je recht hebt op een schadevergoeding. Ze onderzoekt de feitelijk omstandigheden en op basis daarvan oordeelt ze of je al dan niet vergoed wordt. 

Over het algemeen kan je stellen dat klanten die ter goeder trouw gehandeld hebben, wel vergoed worden. Enkel als er sprake is van een grove nalatigheid of fraude, krijg je je geld niet terug. Een grove nalatigheid kan bijvoorbeeld zijn dat jij je geheime code samen met je kaart bijhoudt. 

Het begrip 'grove nalatigheid' is niet gedefinieerd. Banken kunnen er hun eigen interpretatie aan geven. Vandaar ook dat Beobank aanvankelijk stelt dat Nele geen recht heeft op een volledige terugbetaling. 

Bel cardstop

Als je het slachtoffer wordt van fraude of diefstal, moet je meteen je kaart laten blokkeren.

  • Bel Cardstop (op het nummer 070 344 344)
  • Verwittig je bank.
  • Doe aangifte bij de lokale politie. 
  • Contesteer de verdachte transacties bij Worldline. Zo kan je het verloren geld ook terug krijgen.

Als je naar Card Stop belt, is de kans groot dat je eventjes moet wachten vooraleer je aangifte doet. Dat is niet leuk maar het heeft geen invloed op de uiteindelijke terugbetaling. Zodra je inbelt bij Card Stop en het wachtmuziekje begint te lopen, wordt je oproep geregistreerd. Vanaf dan is je kaartuitgever aansprakelijk voor verder misbruik. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!