Dit was 'De Inspecteur Belastingspecial'

woensdag 5 juni 2019 - 17:02
Samen met De Inspecteur en de FOD Financiën heeft jouw belastingbrief geen geheimen meer.

De Inspecteur richtte voor één dag een belasting-callcenter op dat bemand werd door een team van de FOD Financiën. Meer dan 700 luisteraars kregen via die weg een antwoord op hun vragen!

Meest gestelde vragen

Aangifte na overlijden

Voor personen die sinds januari 2018 overleden zijn, moet er nog steeds een belastingaangifte ingevuld worden. Die aangifte kan ook online gebeuren.

Dividenden

De in 2018 uitgekeerde dividenden zijn tot 640 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing. Die roerende voorheffing bedraagt maximaal 30%. Je kan dus maximaal 30% van 640 euro terugtrekken, goed voor een maximum bedrag van 192 euro.

Zelfs al bedraagt je dividend slechts €3 en houd je maar 30% daarvan over, dan nog loont het de moeite om dat aan te geven. Vakje 1437 is 'the place to be'.

Vereenvoudigde aangifte

Het is ook mogelijk dat je geen bruine maar een witte enveloppe toegestuurd krijgt. Dat is een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Alle informatie die de overheidsdienst al heeft over jou, staat al ingevuld op de aangifte. De overheid gaat ervan uit dat al jouw gegevens kloppen maar het is aan jou als burger om dat voor alle zekerheid nog eens te controleren. Je moet enkel reageren als er iets onvolledig is. Je moet verder niks ondertekenen.

Hypothecaire leningen

Vragen in verband met hypothecaire leningen zijn vaak zeer persoonlijk en specifiek. Nog vragen? Spring dan zeker binnen tijdens één van de vele invulsessies die de FOD Financiën in heel het land organiseert. Via de website van Financiën vind je alle info. 

Vergeet je rekeningnummer niet te vermelden! 

De FOD Financiën kiest er dit jaar voor om na het invullen van je belastingaangifte een pop-up venster tevoorschijn te laten komen met de duidelijke vraag om zeker het juiste rekeningnummer door te geven.

Francis Adyns, de woordvoerder van de overheidsdienst financiën, hoopt dat die boodschap effect heeft. "Elk jaar zijn er zo'n 200.000 mensen van wie we geen of geen correct rekeningnummer krijgen. Die mensen hebben wel recht op terugbetaling en die moet dan geregeld worden via de post, met alle risico's die daaraan verbonden zijn. Dus alsjeblieft mensen, vergeet dat rekeningnummer niet.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!