Duolegaat gaat verdwijnen. "Loop nog niet naar de notaris, de nieuwe regeling moet nog uitgewerkt worden"

dinsdag 22 oktober 2019 - 07:44
testament ondertekenen
Foto Getty
Een duolegaat is de manier om een goed doel op te nemen in je testament. Het goede doel betaalt dan de erfbelasting van de andere erfgenamen. De Vlaamse regering wil dat systeem afschaffen omdat ze het systeem niet eerlijk vindt. Hoe die afschaffing er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk. "Loop nog niet naar de notaris. We zijn de regelgeving aan het bekijken. Als er een beslissing komt, krijgt iedereen genoeg tijd om eventueel de nodige aanpassingen te doen."

Het duolegaat zal verdwijnen 

Een duolegaat is een manier om verre familie of vrienden tegen een voordeliger tarief te laten erven. Zonder gebruik te maken van een duolegaat betaal je als ver familielid of als vriend veel successierechten op je erfenis. Met een duolegaat kan je dat voor een stuk opvangen. Je schenkt een deel van je vermogen aan een goed doel en een deel aan verre vrienden en familie waarbij het goede doel ook de successierechten van de familieleden of vrienden betaalt. 

Volgens Michaël Van Droogenbroeck, financieel expert bij VRT NWS, is zo'n duolegaat op dit moment een win-win situatie. "Het goede doel betaalt dan wel de erfbelasting maar omdat je aan een goed doel schenkt, ligt die een pak lager dan wat je vrienden of familieleden zouden moeten betalen als er geen goed doel aan te pas zou komen."

Het systeem is vooral populair bij mensen die geen kinderen hebben. Voor hen is het een manier om hun geliefden minder successierechten te laten betalen. Maar de regering wil daar nu komaf mee maken omdat ze het systeem niet eerlijk vindt. Het systeem van duolegaten zal op termijn worden afgeschaft. Al heeft de regering er op dit moment geen zicht op hoe dat concreet zal gebeuren.

Je zal nog steeds je vermogen kunnen schenken aan een goed doel maar we moeten de fiscale planning ervan loskoppelen. Nu zijn duolegaten gewoon een manier om minder successierechten te betalen.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van begroting

Beter om successierechten voor verre familie en vrienden te verlagen

Minister Diependaele is formeel. "We gaan de duolegaten afschaffen maar dat betekent niet dat je geen geld meer zal kunnen schenken aan een goed doel." 

Het systeem van de duolegaten is er gekomen om een antwoord te bieden op de hoge successierechten maar de regering is van mening dat het beter is om die te verlagen. "We hebben geen exacte cijfers maar we weten via informele weg, via de notarissen, dat de duolegaten gebruikt worden voor fiscale planning. Mensen gebruiken het duolegaat dus in de eerste plaats om minder successierechten te moeten betalen." 

Als je een goed doel opneemt in je testament, betaalt het goede doelt maar 8.5% erfbelasting. Dat is een pak lager dan wat vrienden en familie zouden moeten betalen. Maar aangezien veel goede doelen subsidies krijgen, wordt een deel van de erfbelasting wel indirect met belastinggeld betaald. En dat vindt minister Diependaele niet kunnen.

"De opmaak van een duolegaat is perfect legaal maar er zijn ethisch wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Jaarlijks zijn er zo'n 1200 overlijdens waar een legaat aan gekoppeld is. We weten niet hoeveel er daarvan duolegaten zijn maar informeel horen we wel dat het net mensen met grotere vermogens zijn die op die manier aan fiscale planning kunnen doen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Het systeem moet eerlijk zijn voor alle mensen." 

Schenking aan goede doelen moeten ook interessant blijven 

De goede doelen maken zich zorgen dat zij door de afschaffing van het duolegaat minder geld zullen krijgen. Volgens minister Diependaele is er nog geen reden tot paniek. "Ze vrezen inderdaad dat ze minder schenkingen gaan krijgen. Dat is niet de bedoeling. We gaan dus ook kijken om de tarieven voor het vererven aan goede doelen te verlagen. Die 8.5% willen we naar beneden bijstellen." 

In het regeerakkoord staat ook dat de erfbelasting voor verre vrienden en familie zal worden bijgesteld. De Inspecteur hoorde dat het over 3% zou gaan voor een eerste schijf van 12.000 euro maar dat cijfer wil minister Diependaele niet bevestigen. "Daar is nog geen duidelijkheid over. De tarieven om een vermogen te laten vererven aan vrienden en familie zijn al gezakt maar we willen die nog verlagen." 

"Loop niet halsoverkop naar de notaris"

Minister Diependaele benadrukt dat de regeling nog lang niet op punt staat en dat de afschaffing dus niet voor morgen zal zijn. "We gaan er de komende weken en maanden duidelijkheid over scheppen. We werken op dit moment hard aan een alternatief maar we moeten nog veel overleggen met de notarissen en de goede doelen." 

Het heeft voorlopig dus nog geen zin om je duolegaat te laten aanpassen. "Als er een regeling is uitgewerkt, zullen we er duidelijk over communiceren. We maken ons ook sterk dat er een redelijke termijn zal zijn zodat iedereen eventuele aanpassingen zal kunnen doen. Ik raad mensen dus echt af om aanpassingen te laten doen nog voordat er een nieuwe regeling is." 

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!