Een gratis vaccin is niet altijd gratis

dinsdag 8 januari 2019 - 08:16
In ons land zijn verschillende vaccins gratis voor kinderen en volwassenen. Maar dan mag je ze niet kopen bij de apotheker. Enkel artsen en organisaties die vaccineren, kunnen die vaccins gratis aanbieden.

Enkel gratis bij artsen en organisaties die vaccineren

In ons land zijn de gewestelijke overheden bevoegt voor vaccinatie. Dat komt omdat preventie een regionale bevoegdheid is. 

In Vlaanderen biedt de overheid de vaccins voor het basisvaccinatieschema gratis aan. Artsen en organisaties die vaccineren (bv. Kind en Gezin of de Centra voor Leerlingenbegeleiding) kunnen de vaccins online bestellen via het bestel- en registratiesysteem Vaccinnet. Je betaalt als patiënt dus enkel voor het doktersbezoek en niet voor de inenting. 

Dat centrale systeem is er om te vermijden dat elke burger afzonderlijk naar de apotheker moet lopen voor zijn of haar inenting. Dokters kunnen een voorraad bestellen, afhankelijk van de noden van hun patiënten. Op die manier kunnen ze het zich ook permitteren om wat vaccins op voorraad te hebben voor het geval jij er één nodig hebt. Dat central systeem is een gesloten circuit waar je als gewone burger geen toegang toe hebt. Zo vermijdt de overheid dat er misbruik wordt gemaakt van de beschikbare voorraden. 

Bij de apotheker betaal je een deel zelf

Maar dat aparte circuit heeft ook één groot nadeel. Enkel vaccins die via deze weg worden aangekocht, zijn volledig gratis. Als je een vaccin koopt bij de apotheker, moet je het remgeld zelf betalen. Het ziekenfonds betaalt het bedrag dus niet volledig terug. Hoeveel je zelf moet betalen, hangt af van je ziekenfonds maar ook van het soort vaccin en je leeftijd. 

Vlaamse aankoop gebeurt door Zorg en Gezondheid

Het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid koopt de vaccins via overheidsopdrachten aan. Het gaat dan om vaccinaties waarvoor een zo groot mogelijk deel van de bevolking gevaccineerd moet worden.

Alle vaccins die in het basisvaccinatieschema staan, zijn dus gratis beschikbaar. Je kan het basisschema hier vinden. Vaccins die niet in het basisschema staan, zoals het griepvaccin, zijn niet gratis. Behalve voor mensen die in een gesubsidieerde zorginstelling in Vlaanderen verblijven. Voor hen is het vaccin gratis.

Als je tot een groep behoort die in aanmerking komt voor gedeeltelijke terugbetaling, dan kost het vaccin ongeveer 6 euro. Daarvoor moet het vaccin voorgeschreven worden met een speciale vermelding op het voorschrift.

Nederlandstalige Brusselaars volgen Vlaamse richtlijnen

Er bestaan kleine verschillen tussen het vaccinatieplan van de Vlaamse Gemeenschap en dat van de Franse Gemeenschap. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ze allebei van toepassing.

Op de website van de Brusselse gewest kan je meer informatie vinden.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!