Elektrisch, diesel, aardgas: welke auto is de beste voor het milieu?

vrijdag 10 januari 2020 - 07:11
Stel: je wil een nieuwe auto kopen tijdens het autosalon en je wil zo veel mogelijk rekening houden met propere lucht. Welke auto kies je dan? Een elektrische auto of toch maar eentje op aardgas? En hoe zit het met dieselwagens? Energiespecialist Luc Pauwels zoekt het uit voor VRT NWS.

Milieu en klimaat zijn niet hetzelfde

We zijn op zoek naar de milieuvriendelijkste auto. "Dat wil zeggen: de auto die voor het minste luchtvervuiling zorgt. Je moet dan rekening houden met fijnstof en stikstofoxiden. Die komen uit de uitlaat van je auto. Stikstofdioxide is vooral schadelijk voor de luchtwegen, van fijnstof kunnen we kanker krijgen", vertelt energiespecialist Luc Pauwels.

Milieu op autovlak is dus iets anders dan het klimaat. Klimaat heeft te maken met broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld CO2. Hoe meer CO2 in de lucht, hoe sterker de opwarming. Hoe meer fossiele brandstoffen je verbruikt, hoe meer CO2 er de lucht in gaat.  

Diesel doet het goed

Dieselwagens hebben de afgelopen jaren een slechte reputatie gekregen. Denk maar aan het dieselschandaal bij Volkswagen. Maar volgens recente studies zouden moderne diesels veel beter scoren en die slechte reputatie absoluut niet meer verdienen.

Er zit minder fijnstof in de uitlaat van dieselauto's dan in de omgevingslucht.

Luc Pauwels

Luc Pauwels heeft de uitlaat van verschillende auto's vergeleken. "Wanneer je het fijnstof in de uitlaat van zowel een diesel, een benzine en een aardgasauto vergelijkt, krijg je verrassende resultaten. De dieselauto scoort het beste van de drie. Hij stoot 1.500 deeltjes per cm³ uit. Dat zijn er maar liefst 2.500 minder dan in de omgevingslucht, die 4.000 deeltjes bevatte."

Ook voor de andere gevaarlijke stof, de stikstofoxiden, doen moderne diesels het verrassend goed. "Het is wel belangrijk dat je AdBlue toevoegt aan je motor. Die elimineren de stikstofoxiden totaal." AdBlue is de merknaam van een chemische stof die je apart moet tanken en die automatisch ingespoten wordt als je motor draait.

Maar elektrische en waterstofauto's zijn nog (nipt) beter

Auto's op benzine, diesel of aardgas worden dus steeds properder. Maar elektrische en waterstofauto's scoren toch nog altijd iets beter. "De verklaring daarvoor is simpel: bij elektrische auto en waterstofauto's is er tijdens het rijden totaal geen verbranding."

Een elektrische auto heeft geen uitlaatpijp waaruit stikstofoxides, fijnstof en andere schadelijke stoffen de lucht worden ingeblazen. En uit de uitlaat van de waterstofauto komt gewoon water.

 

Alle auto's worden properder en dat is alleen maar goed nieuws.

Luc Pauwels

Fijnstof kan nog beter

Op vlak van fijnstof is er wel nog ruimte voor verbetering bij elektrische auto's en auto's op waterstof. Want je moet ook rekening houden met de slijtage van de banden tijdens het rijden. Hoe zwaarder de auto, hoe groter de slijtage. Elektrische auto's en auto's op waterstof zijn gemiddeld zwaarder. Ze wegen makkelijk 2 ton en dat laat zich voelen. 

Over de impact van de batterijen is wel nog veel onduidelijkheid. Wel duidelijk: elektrische auto's op batterijen of op waterstof, diesels, benzinewagens en aardgasauto's worden allemaal properder. Hun negatieve invloed op de luchtvervuiling en het milieu is almaar kleiner geworden.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!