“Energieleverancier Eneco mag klant niet zomaar overzetten naar een duur, variabel contract”

vrijdag 14 januari 2022 - 09:45
Foto: Canva
De Inspecteur van Radio 2 krijgt veel klachten van Eneco-klanten. De leverancier zet contracten met een vast tarief eenzijdig om naar (veel duurdere) contracten met een variabel tarief. Nochtans is de einddatum van het huidige contract nog lang niet in zicht. Kan dat zomaar? “Neen, het mag niet”, zegt ombudsman Eric Houtman streng.

Eneco schermt met wettekst

Stefanie uit Brugge is één van de getroffen klanten. “Ik heb een vast contract van 3 jaar bij Eneco. Dat loopt nog tot oktober 2023. Ik dacht dat ik tot dan dezelfde gegarandeerde energieprijs kon blijven betalen. Maar op 30 december kreeg ik plots een mail van Eneco. Mijn vast contract 'Eneco Plus' wordt omgezet in een veel duurder variabel contract.”

Stefanie dient een klacht in bij Eneco. De klacht wordt nogal agressief beantwoord. "Ik krijg een mail terug waarin Eneco schermt met een wettekst. Er staat in dat ik een niet-actief product heb. Daarom moeten ze mijn contract wettelijk gezien overzetten naar een formule die je vandaag kan nemen. Aangezien Eneco geen contracten met vaste tarieven meer aanbiedt, krijg ik als klant een variabel tarief. Maar dat is duurder." 

Stefanie nam vorig jaar nog contact op met Eneco. "De klantendienst verzekerde me nog dat ik goed zat met dat contract. Tot oktober 2023 mocht ik zeker zijn van mijn tarief. Nu passen ze de looptijd van mijn contract toch eenzijdig aan. Dat kan toch niet?" 
 

Het is toch niet omdat ik een slapend contract heb, dat ze zomaar eenzijdig de voorwaarden mogen aanpassen?

Luisteraar Stefanie Lefevere

De Inspecteur en de ombudsman krijgen veel klachten

Stefanie is niet alleen. Het consumentenprogramma De Inspecteur krijgt tientallen mails van ongeruste Eneco-klanten. 

De ombudsman voor energie Eric Houtman krijgt er ook veel. "Het zijn allemaal klanten die normaal gezien nog lange tijd van hun vaste energieprijs zouden moeten kunnen genieten." De ombudsman is stellig. "Een leverancier mag niet zomaar eenzijdig de voorwaarden van een lopend contract aanpassen. Dat kan pas als de einddatum van het contract bereikt is.”

De toon van Eneco doet bij Houtman de wenkbrauwen fronsen. “In de mail is het niet duidelijk dat het om een contractverandering gaat. Eneco legt duidelijk uit wat het nieuwe voorstel inhoudt maar dan staat er dat je als klant niks meer moet doen. Je wordt dus automatisch naar een duurder contract overgezet." 
 

Ik heb de indruk dat sommige leveranciers van de bestaande vaste contracten willen afgeraken.

Eric Houtman, ombudsman voor de energiesector

De contractuele duur moet gerespecteerd worden

Eneco schermt dus met een wettekst waarin staat dat klanten altijd recht hebben op een zogenaamd actief product. Dat is dus een tariefformule die je vandaag kan nemen. "Sinds vorig jaar is dat inderdaad verplicht,” zegt Houtman. “De maatregel kwam er omdat veel klanten zonder het te beseffen een peperduur slapend contract hadden. Nu gebruikt de leverancier de wet ten onrechte in zijn eigen voordeel.”

De ombudsman wijst op enkele andere bepalingen in de wet. "De belangrijkste voorwaarde is dat de contractuele duur moet gerespecteerd worden. Als je een vast contract van drie jaar hebt, dan heb je dus drie jaar lang recht op hetzelfde tarief. Bij contracten van onbepaalde duur met prijsgarantie moet de prijs ook gerespecteerd worden. Dat was trouwens ook al zo voorzien in het consumentenakkoord.”
 

Als je een fout maakt moet je die zelf rechtzetten. Ik zou dus liefst willen dat Eneco de klanten zelf contacteert en de situatie ongedaan maakt.

Ombudsman Eric Houtman

Wat moet ik nu doen?

De Inspecteur neemt ook contact op met Eneco. Daar heeft men het over een menselijke of technische fout waardoor de mail per ongeluk bij een aantal klanten terechtkwam.

Ombudsman Eric Houtman vertelt dat de leverancier het bij wijdt aan een communicatiefout. "De mail kwam terecht bij mensen die een oud contract hebben dat stilzwijgend verlengd werd. Ze kregen van Eneco vorig jaar nog het bericht ‘u zit goed, u heeft een vast contract’. Nu dreigen ze dat contract kwijt te spelen."

Eneco verklaart aan De Inspecteur dat ze de betrokken klanten ‘zo veel mogelijk zelf zullen proberen te contacteren’. Maar de leverancier lijkt zelf niet 100% zeker te weten welke klanten het bericht gekregen hebben. 

De Inspecteur raadt de klanten aan om zelf contact op te nemen met Eneco. Zeker als je de komende weken geen bericht van Eneco krijgt. 

Krijgt je klacht geen gehoor bij de energieleverancier? Dan kan je ook een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Energie.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!