Ga je een woning huren?

donderdag 3 januari 2019 - 08:20
huis te huur
Vanaf 1 januari start het nieuw Vlaams woninghuurdecreet. Voor bestaande woninghuurcontracten verandert er niets. Nieuwe contracten volgen de nieuwe wetgeving. We zetten enkele belangrijke nieuwigheden op een rijtje.

Drie maanden huurwaarborg   

De verhuurder kan aan de huurder een huurwaarborg vragen: maximaal drie maanden huur. Voor 1 januari was dat maximaal twee maanden.  


Die waarborg is belangrijk om de verhuurder de kans te geven om huurschade of niet betaalde huur te recupereren bij het beëindigen van de huur.  

Huurwaarborglening 

Als je als huurder de huurwaarborg niet kunt betalen omdat je inkomen te laag is, kun je voortaan een renteloze huurwaarborglening krijgen bij het Vlaams woningfonds.   


Het bedrag dat je kunt lenen is afhankelijk van het aantal personen ten laste en de gemeente waar je woont.  Een alleenstaande kan bijvoorbeeld maximaal 1850 euro lenen, een gezin met vier kinderen ten laste 2775 euro.  
 
Maar in grootsteden, grootstedelijke gebieden en een aantal centrumsteden, waar de huurprijzen hoger liggen, kun je meer lenen. Voor een alleenstaande tot 2035 euro, voor een gezin met vier kinderen ten laste 3052 euro. Je betaalt het geleende bedrag terug binnen de 24 maanden.  


Hier vind je alle info over toelatingsvoorwaarden, werkwijze en het maximale bedrag dat je kunt lenen. 


 

Huuropzegging  


In het Vlaams woninghuurdecreet staan een paar nieuwigheden over de huuropzegging.  
Voor huurders is het vrij gemakkelijk om een contract op te zeggen, voor verhuurders is dat moeilijker.    


Opzegging bij huurcontracten van 9 jaar 


De huurder mag de huur opzeggen zonder reden maar als hij dat doet tijdens de eerste drie jaar van het contract moet hij een opzeggingsvergoeding betalen. In het eerste jaar is dat drie maanden, in het tweede jaar twee maanden en in het derde jaar één maand. De opzeggingstermijn is drie maanden. 


De verhuurder mag de huur opzeggen vanaf drie jaar huur, als hij grondige renovatiewerken wil doen in het huis of appartement. De opzeggingstermijn is zes maanden. Na de renovatiewerken mag de huurprijs stijgen. Maar de huurder zal minder energiekosten moeten betalen. 


De verhuurder mag de huur wel opzeggen als hij zelf in het huis of appartement komt wonen.  De opzeggingstermijn is zes maanden. Maar als de kinderen of familie in het huis willen komen wonen, mag dat niet meer tijdens de eerste drie jaar.  


De verhuurder mag de huur opzeggen zonder reden na de eerste of tweede huurperiode van drie jaar, maar met opzeggingsvergoeding.  Na drie jaar is die opzeggingsvergoeding negen maanden huur, na zes jaar is dat zes maanden huur.  De opzeggingstermijn is zes maanden. 


Opzegging bij huurcontracten van 3 jaar of minder 


De huurder mag de huur opzeggen zonder reden, maar moet een opzeggingsvergoeding betalen: anderhalve maand huur in het eerste jaar, één maand huur in het tweede jaar en een halve maand huur in het derde jaar. De opzeggingstermijn bedraagt drie maanden.  

 

Slechte huurders?

Soms hebben verhuurders slechte huurders, die schade veroorzaken aan het huis. Vanaf nu is er een kortgedingprocedure mogelijk, nog altijd via het vredegerecht.     
 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!