Geconventioneerd of niet? Ereloon of niet?

donderdag 10 maart 2016 - 13:04
Je kan niet altijd weten of je dokter of zorgverlener zich aan de afgesproken tarieven houdt en geen ereloon aanrekent.

Om de twee jaar sluiten de ziekenfondsen een akkoord met de dokters over de tarieven die de dokters aanrekenen. Een dokter is vrij om al dan niet dat akkoord te ondertekenen, en zich dus te ‘conventioneren’ met een moeilijk woord.

Dokters kunnen kiezen of ze zich niet, of volledig of gedeeltelijk conventioneren.

88% van de huisartsen is geconventioneerd

In 2016 houdt een goeie 88% van alle huisartsen zich aan de tarieven en ‘is geconventioneerd’, bij de specialisten is dat 81%.

Gedeeltelijk betekent dat ze alleen op sommige plaatsen of sommige momenten de prijsafspraken volgen. Bijvoorbeeld als ze in het ziekenhuis werken wél, als ze thuis in hun praktijk werken niet. of tussen 8 en 19 uur wél en na 19 uur niet.

Dokters hebben een vrij beroep, ze mogen zoveel geld vragen voor hun werk als ze willen, maar wel binnen bepaalde deontologische grenzen. De bedragen moeten redelijk zijn. Zo kan een huisarts die ervoor kiest om zich niet aan die tarieven te houden bijvoorbeeld het officiële tarief afronden naar boven. Bijvoorbeeld: een consultatie kost volgens het tariefakkoord 28,56€, maar wordt afgerond naar 29€.

Bij de specialisten hebben de huidartsen, oogartsen en plastisch chirurgen het akkoord tussen ziekenfondsen en artsen het minst ondertekend. Die vragen dus meestal een hoger tarief voor hun behandelingen.

Vragen staat vrij

Als je belt of mailt voor een afspraak mag je altijd vragen of de dokter –of zorgverlener want het geldt ook voor kinesisten, opticiens, enz- wel of niet geconventioneerd is. En zo niet, hoeveel het je zal kosten.

Want wat je terugkrijgt aan ziektekosten ligt vast en staat los van het al dan niet geconventioneerd zijn van de zorgverstrekker. Bij een niet geconventioneerd arts moet je meestal meer uit eigen zak betalen.

Meer informatie over geconventioneerde zorgverleners vind je HIER

Ook bij je ziekenfonds (CM , Bond Moyson, Partena, ...kan je informatie opvragen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!