Gevallen door een put in de weg? Laat je niet zomaar opzij zetten door verzekering die niet wil tussenkomen!

maandag 9 december 2019 - 08:00
Wie struikelt  door een put in de weg, kan de wegbeheerder aansprakelijk stellen, ook al schuift die de verantwoordelijkheid in eerste instantie van zich af. Dat is het oordeel van professor aansprakelijkheidsrecht Thierry Vansweevelt op een heel aantal verhalen die binnenlopen bij De inspecteur. En dus heb je in die gevallen meer kans op een vergoeding door de verzekering dan wanneer je uitschuift over een radijs in de groenteafdeling van de supermarkt.

Jenny kwam ten val in Ieper. Ze struikelde omdat er in het wegdek een aantal kasseien verdwenen waren. Ze brak haar pols en dus stapte haar man Roger naar de stad in de hoop een deel van de kosten op hen te kunnen verhalen. Niet veel later krijgt het koppel een brief van de verzekeringsmaatschappij van de stad om de verantwoordelijkheid af te wijzen. De brief struikelt bijna over het aantal argumenten dat wordt aangereikt.

Ellenlange brief boordevol argumenten

De verzekeringsmaatschappij zegt dat een kassei die ontbreekt niet abnormaal is en dat je die zelf maar moet opmerken: "De aansprakelijkheid van de openbare besturen kan immers slechts dan ingeroepen worden als het ongeval te wijten is aan een weggedeelte waarvan de toestand abnormaal en onvoorzienbaar is voor een aandachtig weggebruiker die er op bedacht is te waken over zijn eigen veiligheid."

In de brief die Jenny en Roger van de verzekeringsmaatschappij krijgen, staan allerlei vonnissen van vorige incidenten.

  • Ook voetgangers mogen van een zich aandienende kasseistrook niet verwachten dat het effen is al een vloertapijt. Indien zij, bij klaarlichte dag als normaal voetganger, er een doorsnee oplettendheid, gericht op de kasseistrook (en niet afgeleid door iets anders) had op nagehouden en erop bedacht was geweest te waken over haar eigen veiligheid, had zij beslist een val en de daaruit voortvloeiende schade kunnen voorkomen. Met andere woorden: je moet dus opletten op een kasseistrook. En je niet laten afleiden. “Eigen schuld, dikke bult” dus.
  • Maar ook een gewoon voetpad met een put in is volgens rechters en verzekeringen niet abnormaal. "Dergelijk kleine onvolkomendheid, die zichtbaar was, kan niet als een gebrek in een voetpad aanzien worden. Een onvolkomendheid in het voetpad beantwoordt aan de maatschappelijke verwachtingen van elk redelijk mens."
  • Als je struikelt over een losliggende kassei of valt door een put in de weg, dan is dat je eigen schuld. Elke weggebruiker is dan ook de eerste bewaker van zijn eigen veiligheid en dienst zelf de nodige voorzorgen te nemen om te verhinderen dat hij over dergelijke kleine onvolmaaktheden ten val komt.

Niet bij de pakken blijven zitten

Professor Thierry Vansweevelt van De Universiteit Antwerpen heeft de brief gelezen en oordeelt dat Jenny die niet zomaar naast zich neer moet leggen. De rechtspraak die wordt aangehaald is niet altijd breed gedragen en dus controversieel. "Bij abnormale gevaren zegt de rechtspraak dat de voorkennis van het slachtoffer geen rol speelt. Dus het feit dat iemand weet dat er een put is in de weg kan hem toch niet worden toegerekend. Want de overheid, die moet zorgen voor de veiligheid van het wegdek." 

Hij raadt slachtoffers van zo’n valpartij dus aan om tegenargumenten aan te reiken. Met getuigenverslagen en foto’s van de put in de weg of de situatie ter plaatse kan je bewijzen dat het hoogteverschil meer is dan een aantal centimeter bijvoorbeeld. En dat er dus wél sprake is van een abnormale toestand. Hij raadt ook aan om te checken of je een rechtsbijstandsverzekering hebt. In dat geval kan je vaak kosteloos in beroep gaan tegen zo’n beslissing van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, zeker als je grote schade hebt, of zo’n val bijvoorbeeld leidt tot een periode van arbeidsongeschiktheid.

 

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!