Heeft elke leerling het nodige schoolmateriaal? Vandaag wordt dat gecheckt!

maandag 16 september 2019 - 08:10
Het nieuwe schooljaar is ondertussen zo'n 2 weken bezig, maar toch heeft nog niet elke leerling de nodige schoolboeken en het nodige schoolmateriaal. Vaak zijn financiële problemen de oorzaak. En wie niet mee is vanaf het begin, loopt een grote achterstand op.

Boekencheckdag is een oproep aan alle middelbare scholen om na te gaan of iedere leerling alle nodige schoolboeken en schoolmateriaal heeft. Want nog al te vaak gebeurt het dat dat niet zo is waardoor leerlingen niet optimaal kunnen deelnemen aan de lessen. Scholen hebben hier een grote verantwoordelijkheid in vinden ze bij 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. Dat is een samenwerking tussen onderwijskoepels en armoede-organisaties.

Hoe te werk gaan?

Het is de bedoeling dat deze week zo veel mogelijk middelbare scholen discreet nagaan, tellen en checken of alle leerlingen het nodige schoolmateriaal hebben. De resultaten kunnen ze dan registreren op de website van boekencheck. Bedoeling is uiteraard dat leerlingen volwaardig de lessen kunnen volgen. Maar deze check moet scholen ook bewust maken van het probleem en aanzetten om maatregelen te treffen. De organisaties krijgen op hun beurt met deze resultaten dan weer meer inzicht in het probleem. 

Leerkrachten waarvan de school niet deelneemt aan Boekencheckdag kunnen trouwens anoniem de resultaten uit hun klas meedelen.

Maatregelen

Financiële problemen bij de ouders liggen vaak aan de basis dat kinderen niet het nodige materiaal hebben. Heel wat scholen werken nu al met gespreide betalingen van facturen. Maar scholen moeten volgens 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' ook zelf initiatief nemen. Scholen moeten preventief nadenken over welke boeken écht nodig zijn. Een schoolboek waar maar de helft van wordt ingevuld is misschien niet noodzakelijk om te laten aankopen door de ouders. Ook in technische richtingen is het misschien niet nodig dat iedere leerling over een volle gereedschapskoffer beschikt. Werkmateriaal dat maar één keer per jaar wordt gebruikt kan misschien door de school zelf worden aangekocht in enkele exemplaren.

 

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!