Help! Ik krijg gepersonaliseerde verkiezingsreclame in de bus

donderdag 16 mei 2019 - 08:15
Je brievenbus zit tegenwoordig gegarandeerd weer vol verkiezingsdrukwerk. Vaak zijn dat brieven die gepersonaliseerd zijn. Maar mogen politieke partijen jouw gegevens wel gebruiken om campagne te voeren volgens de nieuwe GDPR-wetgeving?

Ja, maar ... 

Tijdens de verkiezingen is er een uitzondering op de nieuwe privacywetgeving voor kandidaten. Ze mogen bij de de gemeente de kieslijsten opvragen. Daar vinden politici jouw naam, adres en geboortedatum op terug. Die gegevens mogen ze dus gebruiken om gepersonaliseerde brieven te sturen. Maar eens de verkiezingen gedaan zijn mogen ze die gegevens nog maar een paar dagen gebruiken om bijvoorbeeld de resultaten op te sturen of om de kiezer te bedanken. Daarna niet meer. Gegevens die niet op de kieslijsten staan, mogen ze niet gebruiken. 

Kan je daar iets tegen doen? 

Omdat het gaat om gepersonaliseerde brieven, vallen die onder direct marketing. Als je die niet meer in je brievenbus wil ontvangen, kun je dus bezwaar indienen. Dat doe je door een brief te schrijven naar die politicus of partij. Daarna hebben ze 30 dagen om je verzoek te verwerken. Doen ze het daarna toch? Dan kun je je richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, de nieuwe naam van de Privacycommissie. Zij bekijken het dossier dan verder en kunnen een boete uitschrijven aan de kandidaat of politieke partij in kwestie. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!