Helpdesk: wie betaalt de kosten als je een rechtszaak wint?

donderdag 21 maart 2013 - 08:30
advokaat
Fons heeft een rechtszaak gewonnen die hem ongeveer 13.000 euro oplevert. Maar hij kreeg de afrekening van zijn advocaat en moet nog 3.300 euro betalen, terwijl hij al 2.200 euro voorschot had gegeven

Fons heeft een rechtszaak gewonnen die hem ongeveer 13.000 euro oplevert. Maar hij mailde de helpdesk want hij kreeg de afrekening van zijn advocaat en moet nog 3.300 euro betalen, terwijl hij al 2.200 euro voorschot had gegeven. En dat voor een zaak die hij gewonnen had!
Betaalt de tegenpartij dan niet alle kosten als je een rechtszaak wint?
De tegenpartij betaalt niet alle advocatenkosten, wél de hoofdsom waar het oorspronkelijk over ging plus de intresten daarop, en ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder.


Volgens meester Liliane Versluys is de totale som die je na een gewonnen rechtszaak krijgt samengesteld uit een hoofdsom + de interesten sedert de start van de rechtszaak, aan de wettelijke interestvoet op die hoofdsom en dat is 80 % . In dit geval rekenden we een hoofdsom van ongeveer 7000 euro.

Maar voor het werk van zijn advocaat krijgt hij een forfaitaire vergoeding, in vaktermen een ‘rechtsplegingsvergoeding’. Die is ingevoerd eind 2007 en ze geldt voor procedures van nà de nieuwe wet. Omdat het een forfaitair bedrag is, is het mogelijk dat de vergoeding niet volstaat om de volledige kosten van een advocaat te dekken.

Volgens Liliane Versluys wordt de RVP berekend op de waarde van de vordering, in dit geval vermoedelijk ongeveer 7000 euro.

De wet geeft drie mogelijke bedragen voor de RPV :

  • het basisbedrag, dat in principe toegepast wordt bij een “gemiddelde” zaak
  • een minimumbedrag voor als er weinig werk aan is
  • een maximumbedrag voor een complexe zaak


De tarieven van de Rechtsplegingsvergoedingen kan je vinden op internet.
Die vergoeding stijgt niet als je zaak in beroep behandeld wordt.


Fons kreeg voor zijn zaak vermoedelijk een basisbedrag van 990 euro. Als hij dat basisbedrag kreeg in eerste aanleg en ook nog eens in beroep, dan is dat net geen 2000 euro samen en daar kan hij dan toch al een stuk advocatenkosten mee betalen.

Een rechtsbijstandsverzekering betaalt wél alle advocatenkosten. Al zijn er bij die verzekeringen wel beperkingen. De advocatenkosten van een echtscheiding bijvoorbeeld, die betaalt de verzekering maar 1 keer.

Dus als je met een rechtszaak begint, maak duidelijke afspraken over de kosten met je advocaat. En maak op voorhand een rekensommetje of het sop de kool wel waard is.

Orde van Vlaamse Balies

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!