Helpdesk: wie betaalt de ontstopping? Huurder of eigenaar?

woensdag 17 oktober 2012 - 08:45
ontstoppen
Een huurder heeft een verstopte afloop. Ook de onderburen ondervinden problemen. De voorbije 6 maanden is 3 keer een firma gekomen om te ontstoppen. Eén keer zijn de buizen onderzocht met een camera.

Een mevrouw die anoniem wil blijven heeft een vraag over kosten in een appartement.

Er zijn in het gebouw problemen met de afloop. Die geraakt altijd maar weer verstopt. Niet alleen bij haar, ook bij de onderburen. De voorbije zes maanden is drie keer een firma gekomen om te ontstoppen. Eén keer zijn de buizen onderzocht met een camera. De eigenaar heeft die kosten betaald. De andere keren heeft ze de ontstopping zelf moeten betalen. Ze wil graag weten wie dit soort van kosten moet betalen, de eigenaar of de huurder?

Ivo Mechels van Test Aankoop zet de kosten voor de huurder op een rij:

  • onderhoudswerken zoals de boiler ontkalken, leidingen ontstoppen, de schoorsteen vegen, enzovoort.
  • kleine herstellingen die eigen zijn een het gebruik van een woning en die niet te wijten zijn aan overmacht, slijtage of ouderdom. Bijvoorbeeld een schakelaar, stopcontact of zekering vervangen, de afdichting van een leiding, enzovoort.

De eigenaar moet instaan voor :

  • de grote onderhoudswerken, bijvoorbeeld herstellingen aan het dak, of de trappen, of waterinsijpeling langs de muren, de buitendeur of ramen vernissen, … .
  • -grote herstellingen door ouderfom, slijtage of overmacht.

Hij moet ervoor zorgen dat de huurder in goede omstandigheden in het gebouw kan leven.

Als de huurder nalatig is geweest, dan moet de eigenaar niet opdraaien voor de kosten.
Als de huurder bijvoorbeeld door een lek maandenlang water heeft laten staan in de kelder zonder de eigenaar daarvan op de hoogte te brengen, dan is hij nalatig. Als er door dat probleem niet te melden nog meer schade is ontstaan, dan moet de huurder ook zelf de herstelling betalen.

Dikwijls zijn dit soort zaken een feitenkwestie. Het woord van de huurder tegen dat van de eigenaar.

In het geval van deze luisteraar kan het camera-onderzoek misschien uitsluitsel geven over de oorzaak van de verstopping.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!