Hoeveel kost naar de tandarts gaan nu écht?

vrijdag 19 februari 2021 - 18:00
Naar de tandarts gaan is niet altijd een pretje. Fysiek niet, maar ook voor je portemonnee niet...
Naar de tandarts gaan is niet altijd een pretje. Vaak gaan je tenen al krullen als je nog maar denkt aan de prik en aan de boor. Maar ook de rekening is niet altijd een lachertje…
 
Een bezoekje aan de tandarts kost je soms enkele honderden euro’s en de terugbetaling ervan laat wel eens te wensen over. Zeker als je naar een specialist moet, zoals een orthodontist of een endodontoloog. Maar hoe komt dat?

Wat wordt er terugbetaald?

De terugbetalingsregels, de nomenclatuur zoals dat met een moeilijk woord heet, zijn afgesproken binnen het RIZIV. Die regels bepalen hoeveel je terugbetaald krijgt van je ziektefonds voor een behandeling. Via deze link kan je de volledige lijst bekijken voor de tandheelkunde.
 
Zoals je in die lijst kan zien zijn er goede terugbetalingen voor preventie, bewarende verzorging en herstel, zoals het dichten van gaatjes. En ook voor het plaatsen van prothesen. Voor orthodontie, paradontologische zorg en implantaten is er al een gedeeltelijke terugbetaling.

Geconventioneerd?

Natuurlijk moet je wel opletten dat je tandarts geconventioneerd is, wat wil zeggen dat hij of zij zich houdt aan de afspraken met het RIZIV. En daar knelt het schoentje. Want heel wat tandartsen, en zeker de specialisten, houden zich niet meer aan die afspraken en prijzen. Ze zijn dan niet-geconventioneerd en mogen dan zelf bepalen hoeveel ze vragen voor behandelingen. Let op! Ze moeten dit wel duidelijk communiceren.
 
Daarnaast heb je ook nog partieel geconventioneerde tandartsen. Dat is een soort tussenoplossing. Zij werken 75% van de tijd aan conventietarieven en 25% van de tijd niet. De uren waarop de tandarts aan conventietarieven werkt, moeten verplicht geafficheerd worden in de wachtzaal.

Mondzorgtraject

De terugbetaling van tandzorg focust steeds meet op preventie. Wie regelmatig naar de tandarts gaat voor een controle heeft recht op een betere terugbetaling. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.

Ben je vorig jaar niet naar de tandarts geweest? Dan zal je eigen aandeel dat je moet betalen stijgen:

  • voor vullingen, wortelkanaalbehandelingen, extracties, urgentiesupplementen en bewerkingen op prothesen (herstelling, toevoeging van een tand of vervangen van de basis) zal je persoonlijk aandeel ongeveer verdubbelen ten opzicht van vroeger.
  • Voor radiografieën en verstrekkingen die als bijkomend honorarium aangerekend worden zal je persoonlijk aandeel ongeveer anderhalf maal zo hoog zijn als vroeger.

Contacteer je ziekenfonds of verzekeraar!

Heb je toch tandartskosten die niet terugbetaald worden door de wettelijke ziekteverzekering doe je er goed aan toch eens aan te kloppen bij je ziekenfonds of verzekeraar. Zowat alle ziekenfondsen hebben binnen de gewone ziekteverzekering een aanvullend bedrag dat onverwachte kosten kan dekken. Soms kan het oplopen tot enkele euro’s en je hoeft er geen extra aanvullende tandverzekering voor af te sluiten om recht te hebben op dit bedrag. Er zijn ook verzekaars die specifieke tandzorgverzekeringen aanbieden.

 
En voor de rest, goed blijven poetsen uiteraard!

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!