Hospitalisatieverzekering: heb ik een voorafbestaande toestand?

dinsdag 28 maart 2017 - 08:04
voorafbestaande toestand
Wil je een hospitalisatieverzekering afsluiten of heb je dat al gedaan, dan klinkt de term 'voorafbestaande toestand' jou zeker bekend in de oren. Maar wat houdt die precies in?

Een voorafbestaande toestand is elke aandoening die op het ogenblik dat iemand aansluit bij een verzekering al aanwezig is. Als je vijboorbeeld zwanger bent het moment van aansluiting is er sprake van een voorafbestaande toestand. 

Ook een (eerdere) kankerbehandeling of rugoperatie zijn voorbeelden van een voorafbestaande toestand. Zelfs een gewone bloedafname of bezoek aan de kinesist zonder verdere behandeling valt onder dat begrip.

Wees nauwkeurig

Al die informatie moet je op aangeven als je je aansluit bij een verzekeraar voor een hospitalisatieverzekering. Hoe meer informatie je geeft en hoe concreter die is, hoe beter. Zo kan je verzekeraar bij een toekomstige terugbetaling beter inschatten of je behandeling al dan niet te maken heeft met die vooraf bestaande toestand.
 
Informatie achterhouden heeft weinig zin. Een verzekeraar onderzoekt bij elke terugbetaling de reden van je hospitalisatie. Als blijkt dat jij bewust informatie hebt achter gehouden in de hoop om meer geld terug te krijgen, kan je zelfs beboet worden voor fraude.

Uitsluiting kan

Elke verzekeraar kan zelf op basis van een medische vragenlijst beslissen om klanten levenslang uit te sluiten. Behandelingen die het gevolg zijn van een vooraf bestaande toestand zullen dan nooit worden terugbetaald. Wat de voorwaarden voor zo’n uitsluiting zijn, staat in de algemene voorwaarden van de polis.

Informeer je goed

Als je een voorafbestaande aandoening hebt, doe je er goed aan om je op voorhand goed te informeren over de gevolgen daarvan. Zeker als je van verzekeraar verandert.
 
Het is ook een goed idee om al voor de ingreep contact op te nemen met je verzekeraar. Als dat mogelijk is uiteraard. Je kan dan vragen of de ingreep die je zal ondergaan verband houdt met de bestaande aandoening of niet en of dat gevolgen heeft voor je terugbetaling. Ook je arts kan je daarin helpen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!