Kan een elektrische auto een hartstilstand veroorzaken?

woensdag 9 juni 2021 - 07:34
Er heerst wat ongerustheid bij mensen met een ingebouwde defibrillator of pacemaker. Een elektrische wagen zou bij hen een hartstilstand kunnen veroorzaken. Maar is dat wel zo of gaat het hier om een fabeltje? Wetenschapsjournalist Koen Wauters stelt gerust.

Kunnen mensen met een ingeplante defibrillator of pacemaker maar beter niet elektrisch rijden? Die vraag krijgt De Inspecteur van een bezorgde bedrijfsleider die voor zijn personeel elektrische auto's wil voorzien. Eén van zijn werknemers heeft namelijk een defibrillator en vreest dat zo'n elektrische auto voor kortsluiting zou kunnen zorgen in zijn hart.

Elektrisch hart

Volgens wetenschapsjournalist Koen Wauters is dat zeker geen onlogische veronderstelling. "Ons hart werkt op elektriciteit. Alle harstspiercellen kunnen elektrisch actief zijn, en kunnen samentrekken. Zo pompt een hart, door die prikkel." De opeenvolging van die prikkels zorgt voor onze hartslag.

Maar bij sommige mensen klopt een hart te snel of te traag. "En dan is een pacemaker of ingeplante defibrillator een oplossing. Een pacemaker gaat het ritme overnemen wanneer je hart te traag klopt, een ingebouwde defibrillator kan een schok toedienen bij een te snelle hartslag."

Een defibrillator moet elektrische signalen in de buurt opmeten. Als er een sterk signaal wordt opgemeten kan hij een schok toedienen zonder dat het nodig is.

Koen Wauters

Elektrische wagens getest

Zowel een hart als een pacemaker of ingebouwde defibrillator werken dus elektrisch. "En rond alle elektrische motoren hangt elektromagnetisch veld. Een defibrillator moet elektrische signalen opmeten. Zijn de signalen te sterk, dan grijpt hij in en geeft een schok. Maar als er dus toestellen in de buurt zijn die een sterk signaal uitzenden, kan de defibrillator zich vergissen en gaat hij ingrijpen zonder dat het nodig is."

Maar volgens Koen Wauters moeten we ons geen zorgen maken dat dat zal gebeuren in een elektrische auto. "Onderzoekers hebben 108 hartpatiënten laten rijden met de meest voorkomende elektrische wagens. Daaruit is gebleken dat een auto maar een zeer beperkte elektrische veldsterkte heeft." Met andere woorden: de elektrische signalen die een motor uitzendt, zijn niet sterk genoeg om de defibrillator of pacemaker te verstoren.

De elektrische straling die een auto uitstuurt is te laag om een hartstilstand te veroorzaken. Andere toestellen kunnen dat wel.

Opletten in het ziekenhuis

De kans dat een elektrische auto voor problemen zorgt bij hartpatiënten is dus klein. Maar er zijn wel andere toestellen waar je beter bij uitkijkt. "Je draagt bijvoorbeeld beter niet je smartphone in je borstzakje. En op een festival sta je best niet helemaal vooraan bij de geluidsboxen."

Al moeten we volgens Wauters vooral voorzichtig zijn in het ziekenhuis. "Met oudere pacemakers kan je niet onder de MRI-scanner. En ook tijdens operatie is er een risico. Chirurgen gebruiken vaak een elektrisch mes dat snijdt en dichtschroeit. Dat stuurt een stroombron door je lichaam." En ook bij de kinesist laat je de behandeling met elektrische pulsen best links liggen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!