Kan een verzekering helpen bij bouwproblemen?

woensdag 11 september 2019 - 08:04
De Inspecteur pleit voor een Ombudsdienst in de bouwsector. Bouwers en verbouwers blijven nog te vaak in de kou staan. De voorbije week kwamen er helse getuigenissen aan bod. En dan rijst meermaals de vraag: Kan ik mij écht niet verzekeren tegen bouwgerelateerde problemen? De Inspecteur overloopt bestaande mogelijkheden.

ABR-polis

Het is aangewezen om voor de start van je bouw- of verbouwproject een ABR-polis af te sluiten. ABR staat voor alle bouwplaatsrisico's en kan je vergelijken met een omniumverzekering voor een auto.  De verzekering dekt verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw en aan derden. Denk maar aan een barst in de muur van de buren. 

De exacte voorwaarden van de verzekering kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Schenk zeker voldoende aandacht aan de inhoud van de polis zodat je genoeg inzicht hebt in de mogelijke uitsluitingen en maximum terugbetalingen.

Het grote voordeel van deze verzekering is dat ze niet stilstaat bij de vraag: "Wie heeft een fout gemaakt?". Want dat is meestal een ingewikkelde discussie op bouwwerven. Neen, die verzekering komt gewoon tussen. Je vermijdt hiermee dat de werf stilgelegd moet worden voor juridische discussies. 

De kans bestaat dat jouw aannemer al een ABR-polis heeft. Controleer in dat geval zeker de algemene voorwaarden en de inhoud van de verzekering. Zo kan je voor jezelf uitmaken of die bescherming voldoende is. Schiet die volgens jou nog tekort? Neem dan contact op met je eigen verzekeraar. 

ABR is de beste dekking die je kan hebben tot aan de oplevering van de werf

Wauthier Robyns, woordvoerder Assuralia

10-jarige aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is al heel lang verplicht voor architecten maar sinds 1 juli 2018 moeten aannemers ook verplicht zo'n verzekering hebben. De 10-jarige aansprakelijkheid komt tussen wanneer een woning ernstige gebreken vertoont die de stevigheid en stabiliteit van de woning in gevaar kunnen brengen. Denk maar aan een doorbuigend dak of een permanent waterlek. De verzekering geldt enkel voor gebreken die zich voordoen binnen 10 jaar na de oplevering van de werken. 

Een goede zaak maar volgens Geert Coene, voorzitter van de verzoeningscommissie bouw, schiet die verzekering te kort: "Deze verzekering lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk maar is in feite een doekje voor het bloeden. Door zijn beperkingen kan slechts 5 % van de gedupeerden er een beroep op doen. In de eerste plaats slaat deze verzekering alleen op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw, dus niet aan de afwerking. En dat alleen voor schadegevallen die de stevigheid en stabiliteit in gevaar brengen, voor andere werken geldt de verzekering niet. Er is ook alleen maar dekking voor (verborgen) gebreken eens je  woning er staat. Gaat jouw aannemer failliet tijdens de werken? Pech, geen dekking! Ook niet wanneer er genotsderving ontstaat door het schadegeval"

De bedoeling was om deze verzekering gelijk te stellen aan de al lang bestaande architectenverzekering, maar volgens Geert Coene schiet die 10-jarige aansprakelijkheid daar erg in tekort.

Wat met minder ernstige gebreken?

Naast ernstige gebreken die de stevigheid en stabiliteit in het gedrang kunnen brengen, bestaan er ook minder ernstige gebreken. Maar die zijn daarmee niet minder aangenaam, denk maar aan tegels die barsten, een slechte akoestiek of een verwarming die niet werkt. 

Dan moet je de architect of aannemer zo snel mogelijk in gebreke stellen via een aangetekende brief of een email met ontvangstbevestiging. Als die hun aansprakelijkheid betwisten, schakel dan een deskundige in. En daarvoor kan je de verzoeningscommissie bouw inschakelen.

Slechts een doekje voor het bloeden

Geert Coene, verzoeningscommissie bouw

Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering kan je wel beschermen, maar dan moet het een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering zijn. Niet degene die hoort bij je auto- of familiale verzekering. Die uitgebreide rechtsbijstandsverzekering kwam vroeger al tussen bij renovatiewerken. Maar voor werken met een bouwvergunning, kon je die niet gebruiken.

Daar is nu verandering in gebracht én het is ook fiscaal aftrekbaar geworden. Zoals bij elke rechtsbijstandsverzekering geldt die dekking maar tot bepaalde plafonds, die ook kunnen verschillen van verzekering tot verzekering. Dus informeer je voldoende. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!