Kosten ambulance kunnen soms hoog oplopen

vrijdag 24 mei 2019 - 08:15
De kost van een ambulance kan soms hoog oplopen. Het kan gebeuren dat je mutualiteit een terugbetaling weigert omdat het ziekenvervoer niet op de juiste manier werd aangevraagd. En dan sta je als patiënt met je rug tegen de muur.

Dringend of niet-dringend?

Als het gaat over ziekenvervoer, wordt er een onderscheid gemaakt tussen dringend en niet-dringend ziekenvervoer. Voor dringend ziekenvervoer wordt er altijd gebruik gemaakt van de dienst 112. Sinds dit jaar staat dat tarief in de wetgeving vast op 60 euro. Niet-dringend ziekenvervoer gebeurt door privédiensten. Voor dit type vervoer is geen vast tarief.

Rol van de mutualiteit

Omdat er nog geen vast tarief is vastgelegd door de overheid bij niet-dringend ziekenvervoer, is het belangrijk om dat vervoer aan te vragen via MUTAS. Als het vervoer via hen geregeld wordt dan ben je als patiënt zeker van een tussenkomst door de mutualiteit.

En als dat niet gebeurt?  

Vaak ben je zelf niet in staat om vervoer aan te vragen via MUTAS. En dan moet je als patiënt vertrouwen op het ziekenhuis dat zij dat vervoer regelen zodat de kost zo laag mogelijk blijft. Ziekenhuizen zijn daarvan op de hoogte, maar in de praktijk wordt dat vaak niet gedaan.

Wat kun je als patiënt doen?

Als het niet-dringend ziekenvervoer niet geregeld wordt via MUTAS, kun je daar als patiënt weinig aan doen. Je kan wel contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis dat het vervoer geregeld heeft en hopen op wat goodwill

Je kan ook klacht indienen bij de commissie van het niet-dringend liggend ziekenvervoer via het mailadres NDLZ@zorg-en-gezondheid.be, maar zij kunnen niet zorgen voor een eventuele terugbetaling. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!