Mag een begrafenisondernemer een begroeting weigeren?

vrijdag 13 april 2018 - 08:00
Als er een dierbare sterft, volgt er meestal nog een laatste begroeting. De familie bekijkt in samenspraak met de begrafenisondernemer wat er kan. Maar de opdrachtgever heeft altijd het laatste woord.

De opdrachtgever beslist

De persoon die als eerste contact opneemt met een begrafenisondernemer, wordt beschouwd als de opdrachtgever. Hij of zij beslist op welke manier het afscheid zal verlopen en welke afspraken er al dan niet gemaakt worden. 

De opdrachtgever is vooral juridisch belangrijk als aanspreekpunt. In de overgrote meerderheid van de gevallen is er uiteraard meer dan één persoon die inspraak heeft. 

De begrafenisondernemer voert de opdracht uit

Een begrafenisondernemer beslist niet zelf op welke manier een overledene herdacht wordt. Het zijn de nabestaanden die beslissen. Elke stap wordt op voorhand besproken. Zelfs de vraag of een lichaam gewassen moet worden.

De begrafenisondernemer zal ook afspraken maken over de laatste groet. Hij of zij wordt geacht om de wens van de opdrachtgever te respecteren. Maar het staat de begrafenisondernemer wel vrij om het te melden als die begroeting niet wenselijk vindt. Sommige lichamen van overledenen zijn zwaar geschonden. Dan kan het té pijnlijk zijn om het lichaam te tonen. De begrafenisondernemer doet dan vaak een beroep op een derde, een vertrouwenspersoon van de familie, om de overledene als eerste te zien. Die vertrouwenspersoon kan dan mee bepalen of een begroeting wenselijk is of niet.

Ontevreden over de diensten? Doe een beroep op de uitvaartunie

Uitvaartunie Vlaanderen is de beroepsvereniging die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt. De unie waakt erover dat al haar leden de waarden van het beroep hoog in het vaandel dragen. Wensen van familieleden respecteren, hoort daar uiteraard bij.

Je kan bij de unie terecht als je niet tevreden bent met de diensten of handelswijze van een begrafenisondernemer. De unie biedt een luisterend oor en probeert waar het kan te bemiddelen. Je kan meer informatie vinden op de website van de uitvaartunie. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!