Mag ik de takken van mijn buurman die in mijn tuin hangen snoeien? 6 praktische vragen en antwoorden over wat je mag doen met het groen van je buur

dinsdag 9 juni 2020 - 18:24
Getty Images
In principe mag je in je tuin planten wat je zelf wil, zo lang er geen overlast ontstaat bij de buren. Ontstaat er wel overlast en komt er ruzie van, dan kan een vrederechter een verzoeningsprocedure opstarten. Dat is gratis en de vrederechter roept dan beide partijen samen, of gaat ter plekke bekijken wat het probleem is. Hij bemiddelt en de afspraken worden in een proces verbaal vastgelegd. Mag ik, volgens de regels van het veldwetboek...

de wortels van (bamboe)planten van de buren die in mijn tuin groeien zelf verwijderen?

Ja, omdat het om wortels van planten gaat.

de takken snoeien van de boom bij de buren als ze over mijn afsluiting groeien?

Neen, want het gaat niet om wortels, wel om de planten zelf. Het risico bestaat dat je die planten zou beschadigen. Daarom is de eigenaar er verantwoordelijk voor, hij moet ze (laten) snoeien.

het fruit van de buren dat over mijn afsluiting valt houden?

Ja, dat mag.

de haag alleen maar scheren aan mijn kant?

Als het gaat om een gemeenschappelijke haag die de scheidingslijn vormt is het gebruikelijk dat elke buur zijn kant onderhoudt. Tenzij je anders overeengekomen bent.

Staat de haag volledig op 1 eigendom (50cm van de scheidingslijn), dan moet je ze ook volledig onderhouden. De buur moet je wel de mogelijkheid geven om ze via zijn tuin te scheren als je er vanop je eigen tuin niet goed bij kan. Dat is het ‘ladderrecht’.

mijn struiken tegen de blinde muur van de buren planten?

Neen, struiken, hagen en laagstammige bomen moeten minstens 50 cm van de scheidingslijn staan. Hoogstammige bomen moeten op 2m van de scheidingslijn geplant worden. In sommige kantons zijn er andere regels, je vraagt dat best na bij de griffie van het vredegerecht. Je moet de afstand meten vanaf het midden van de stam van de boom. En er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het gaat om bomen of struiken die ergens al jarenlang groeien, dan kan die afstandsregel verjaren.

een klacht indienen bij de vrederechter tegen de boer die het veld naast mijn tuin besproeit waardoor mijn planten kapot gaan?

Ja, dat mag als je kan bewijzen dat die planten echt zijn kapot gegaan door de sproeistoffen. Je moet dus wachten tot je echt schade ziet en die objectief kan vaststellen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!