Mag mijn foto zomaar in een verkiezingsfolder?

maandag 8 oktober 2018 - 08:01
Marleen schrok zich een hoedje toen ze een verkiezingsfolder in de bus kreeg! Haar foto staat erin, zonder dat ze bij die partij betrokken is. Mag dat wel? De privacywet onderscheidt twee gevallen.

Je staat op de voorgrond

Als je deel uitmaakt van het voorwerp van de foto, dan moet je je toestemming geven om de foto te laten maken én ook om hem te verspreiden. 

Als je poseert voor een foto, dan is het wel duidelijk dat je je toestemming geeft om de foto te maken. Je gaat er dus mee akkoord dat de fotograaf het plaatje vastlegt. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat je het oké vindt dat de fotograaf je foto gaat verspreiden! Daarom moet hij ook daarvoor jouw toestemming vragen. Of hij de foto nu via Facebook wil verspreiden, of hij wil de foto op een website zetten of in een folder publiceren: jij moet altijd jouw toestemming geven. 

Wil een politicus dus bijvoorbeeld een foto gebruiken van hem samen met jou, dan moet hij jou daarvoor toestemming vragen. Als hij jou niet kan bereiken, omdat hij bijvoorbeeld jouw contactgegevens niet heeft, dan mag hij de foto niet gebruiken. 

Je staat in de achtergrond

Sta jij op de foto, maar ergens in de achtergrond, en maak je geen deel uit van het voorwerp van de foto? Dan mag de foto wél verspreid worden zonder jouw toestemming. Want het gaat dan niet om jou op de foto. 

Al kan het in bepaalde gevallen wel heel erg gevoelig liggen. Als je te zien bent in de achtergrond op een foto die in een verkiezingsfolder staat van een partij waar je je écht niet kan in vinden, kan je alsnnog vragen om de verspreiding te stoppen. 

Wat nu? 

Sta je met je foto in een folder of op een affiche en heb je daarvoor je toestemming niet gegeven? Dan kan je deze dingen doen. 

  • Je neemt contact op met degene die jouw foto verspreidt en probeert het in der minne te regelen. Vraag om de verspreiding stop te zetten. 
  • Is het al te laat of reageert de tegenpartij niet? Dan kan je aan de Privacycommissie een verzoek indienen om te bemiddelen. 
  • Lukt het niet om te bemiddelen? Dan kan je een klacht indienen. Ook dat kan bij de Privacycommissie. Dan stelt die commissie een onderzoek in, en kan er een boete volgen. 
  • Je kan ook naar de rechter stappen. Dan kan je bv een schadevergoeding eisen omdat je privacy geschonden is. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!