Niet iedereen is mee met de digitale wereld: "Een toetsenbord gebruiken is voor mij erg moeilijk"

dinsdag 20 oktober 2020 - 09:11
Zo'n 800 000 Vlamingen hebben problemen met lezen en schrijven. Dat is ongeveer 1 op de 7 volwassenen. Zij hebben veel moeite om een tekst te begrijpen, zeker nu er almaar meer online gebeurt. Jimmy is één van hen. De Week van de Geletterdheid vraagt aandacht voor mensen als hij.

Hoe vaak word je nu niet doorverwezen naar een app of een website? Zelfs als je dezer dagen gewoon iets wil gaan drinken op café, moet je je registreren, en dat gebeurt vaak online. Dat is voor veel mensen niet evident. 

Jimmy Van Dessel uit Hemiksem liep bij zijn geboorte een hersenletsel op, door zuurstoftekort. En daardoor heeft hij moeite om te lezen en te schrijven. Jimmy zit in een project van begeleid wonen. Normaal komt een begeleider elke dag langs bij hem, om zijn post door te nemen en mee te helpen om de facturen te betalen. Maar sinds maart mocht de begeleider niet meer langs komen en gebeurt alles via video. "Dat is voor mij erg moeilijk. Alleen al het videoprogramma starten is niet evident voor mij. Je moet overal een paswoord of login aanmaken, en voor mij is dat niet makkelijk."

Stappenplan volgen

Jimmy praat met zijn begeleider via de video en moet via die weg zijn betalingen doen. "Ik moet eerst foto's nemen van die facturen, die doorsturen en via de video geeft mijn begeleider mij instructies." Voor Jimmy is dat ingewikkeld. "Ik moet een heel stappenplan volgen." Het is voor Jimmy ook niet evident om met de computer te werken. "Alleen al een toetsenbord gebruiken, dat vergt veel inspanning. Je moet naar het toetsenbord kijken, én naar het scherm, om te kijken of je geen fouten typt."

Ik heb een smartphone. Maar ik moet er elke dag opnieuw leren mee werken. 

Jimmy Van Dessel

Jimmy volgt ook lessen bij basiseducatie. "Het zou heel tof zijn als diensten zoals gemeentebesturen of begeleid wonen eraan blijven denken om mensen te helpen die digitaal niet mee kunnen." Jimmy heeft wel een smartphone, dus hij is wel mee. "Maar ik moet daar leren mee werken, en ik leer elke dag bij. Het probleem is vaak dat elk systeem een eigen manier van werken heeft. Dat maakt het lastig."

Week van de geletterdheid

Jimmy is niet alleen. Maar liefst 800 000 Vlamingen hebben problemen met lezen of schrijven. En daar wil de Week van de Geletterdheid deze week aandacht voor hebben. Uit een wetenschappelijk rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat bijna 10% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruik heeft gemaakt van het internet. Bijna 40% van de bevolking heeft geen of zwakke digitale kennis. "Digitale kennis wordt in de toekomst even belangrijk als kunnen lezen en schrijven. En digitaal uitgesloten zijn betekent in onze maatschappij vaak ook sociaal uitgesloten zijn," zeggen de initiatiefnemers. 

Stress en begrip

Jimmy's getuigenis wekt heel wat reacties los. 

Agnes Melis kan erover mee praten. Haar man kan ook niet goed met de computer werken. "Bedrijven en de overheid vinden het maar normaal dat iedereen met de computer kan werken, maar dat is helemaal niet zo!"

Nadine Soenen laat weten: "Ik begrijp niet waarom ze bepaalde zaken zoveel moeilijker maken dan vroeger. Neem nu de parkeermeters."

Chantal Blondeel krijgt stress van al die digitale toestanden. "Een gans gedoe en miserie met updates. De bank installeerde een app op de smartphone, deze week krijg ik een brief in de bus: vanaf het einde van de maand wordt de app stopgezet en vervangen door een nieuwe app. Wederom geloop naar de bank."

Op de website ikbenmee vind je informatie en getuigenissen.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!