Onkruidverdelgers: gevaarlijk of niet?

onkruid
Er is de laatste tijd veel te doen over onkruidverdelgers. Zijn ze nu wel of niet schadelijk voor milieu en gezondheid?
Lees ook: Brakel wil sproeien op kerkhoven

Onkruidverdelgers zijn producten die een mix zijn van glyfosaat en andere stoffen. En het is die combinatie die kankerverwekkend ZOU zijn. ZOU want iedereen heeft zo wel zijn eigen mening. Alleszins, Europa besliste om eind februari 2 onkruidverdelgers te verbieden in de handel, Total Net Super en Total Net Spray van Bayer. Over andere mixen, zoals de bekende Roundup, is er nog geen duidelijkheid. Dus die kan je nog gewoon kopen in de winkel. 

Geen wetenschappelijk bewijs

Nu zal je niet meteen kanker krijgen als je zo'n product met glyfosaat gebruikt, zegt Toxicoloog Jan Tytgat. Er is nog geen enkel causaal verband gezien tussen blootstelling aan glyfosaat en het krijgen van kanker. Hij vindt dan ook dat de consument dit zonder enig risico kan gebruiken in z'n moestuin. Bekijk wel goed de richtlijnen op de verpakking!

Tytgat is wel kritischer voor grootgebruikers. Waar er vroeger gedacht werd dat glyfosaat een stof was die snel afbreekt blijkt dat toch niet zo te zijn in bepaalde bodemtypes. De stof zou toch een langere overlevingstijd hebben en dat kan nadelig zijn voor het milieu en grondwater.

onkruid verwijderen met een voegenkrabber

Waarom niet ecologisch?

Laat ons het zekere voor het onzekere nemen zegt VELT, zij zijn een organisatie voor voor een ecologische teeltwijze staat. Laat ons die onkruidverdelgers bannen uit onze tuinen. VELT pleit dan ook voor alternatieve technieken zoals wieden en schoffelen. 'Maar we willen niet terug naar grootmoeders tuin waar iedereen op z'n knieën moet rondkruipen. Er zijn in de handel zeer ergonogische instrumenten te vinden zoals voegenkrabbers die je rechtstaand kan gebruiken.'

VELT wil wel waarschuwen voor middeltjes zoals zout, azijn en javel die wel eens gebruikt worden om onkruid te verwijderen. Ook die producten hebben een negatief effect op het waterleven, ze komen gewoon in de riool terecht en uiteindelijk in onze beken.

Biologische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid bestaan niet.

Toxicoloog Jan Tytgat

Ecologische onkruidverdelgers

In de winkel kan je ook tal van ecologische onkruidverdelgers vinden, maar trap niet in die val. Biologische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid bestaan niet zegt Toxicoloog Jan Tytgat. De enige bestrijdingsmiddelen die wel bewezen efficiënt werken en biologisch zijn, dat zijn insectenbestrijders. Biologische herbiciden bestaan dus (voorlopig) niet!

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!