Ook op dieren heb je garantie!

woensdag 8 maart 2017 - 10:39
hondje garantie
In de garantiewetgeving worden dieren beschouwd als consumptiegoederen. Ze vallen dus onder die wettelijke garantie.

Wat is de garantietermijn?

De wettelijke termijn van 2 jaar geldt ook voor dieren.

De garantie begint te lopen vanaf de levering van het dier. Ontstaat er een gebrek in de eerste zes maanden, dan wordt verondersteld dat het al bestond bij de levering.

De verkoper of de kweker moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord gaat. Ontdek je het gebrek pas na die zes maanden, dan moet jij als consument bewijzen dat het gebrek al bestond bij aankoop.

Hoe zit het met dat garantiecertificaat?

Bij de aankoop van een hond of een kat moet de verkoper verplicht het garantiecertificaat Bijlage XI overhandigen. Dat document is ingewikkeld en strijdig met de garantiewetgeving.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een garantieperiode van tien dagen in plaats van twee jaar. Malafide kwekers maken hier handig gebruik van om geen garantie te moeten geven

Hallo, minister Weyts?

Minister Ben Weyts is bevoegd in deze materie en hij erkent het probleem. Hij beloofde om het aan te pakken en hij gaf zijn woord om dat nog voor het einde van 2016 te doen.

Het is nog steeds niet in orde omdat de minister wacht op een advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Die raad is alles grondig aan het bestuderen en ze verwachten dat ze pas tegen eind 2017 een advies kunnen uitsturen. En daarna moet ook de minister nog zijn werk doen. De problemen zullen dus nog een tijdje aanhouden.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!