Pas op als je een fitnesscontract afsluit: met deze 5 tips teken je het contract dat bij jou past

dinsdag 1 september 2020 - 07:55
Sinds december 2015 is er een gedragscode voor fitnesscentra. Daarin zijn duidelijke regels opgesteld waar fitnesscentra zich aan moeten houden. Een flink deel van de sector heeft die gedragscode ondertekend en dat merkt de FOD Economie. In 2015 kregen zij nog 97 meldingen over fitnesscentra, in 2019 waren er dat amper 25.

Maar het is niet omdat die code er is en de klachten flink dalen, dat er geen valkuilen meer zijn. Teken dus niet zomaar eender welk contract en lees altijd de algemene voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

1. De gedragscode is niet verplicht 

Er is sinds 2015 een gedragscode voor fitnesscentra. Maar de fitnesscentra zijn niet verplicht om die effectief te ondertekenen. En het is niet omdat een centrum de code ondertekent dat de voorwaarden glashelder zijn. 

Je kan altijd checken of het fitnesscentrum waar jij wil gaan sporten de gedragscode heeft ondertekend. In de code staan een aantal belangrijke regels omtrent de duur van de contracten en de opzegvoorwaarden. Als jouw sportcentrum de code ondertekend heeft, kan je ervan uitgaan dat je niet gebonden bent aan een wurgcontract. Maar het is niet omdat het centrum de gedragscode respecteert dat alle voorwaarden in het contract even duidelijk zijn. 

Het staat de fitnesscentra namelijk vrij om zoveel voorwaarden in het contract op te nemen als ze willen. Stel jezelf daarom zeker volgende vragen voordat je iets tekent:

  • Wat is de effectieve looptijd van mijn contract?
  • Wordt mijn contract stilzwijgend verlengd?
  • Wat zijn de voorwaarden als ik wil opzeggen?
  • Welke documenten heb ik daarvoor nodig?
  • Wat als ik (tijdelijk) niet meer kan sporten? 

2. Vraag op voorhand wat de termijn is van het contract en hoe je betaalt

Een contract sluit je altijd af voor een bepaalde termijn. En vaak hangt er een stilzwijgende verlenging aan vast. Denk daaraan voordat je het contract ondertekent.

Heb je een eenmalig contract voor één maand of een beurtenkaart, dan loopt de overeenkomst automatisch af als de termijn verstreken is. Maar dat soort contracten zijn eerder uitzonderlijk. De meeste fitnesscontracten hebben een looptijd van een paar maanden tot een jaar of zelfs anderhalf jaar. En er staan vaak bij dat het contract na die tijd automatisch wordt verlengd. 

Zolang die termijn loopt, kan je het contract niet stopzetten zonder geldig doktersattest. Je betaalt dus automatisch voor de volledige looptijd. Je kan enkel vroegtijdig opzeggen als je een geldig doktersattest hebt. "Gewoon geen meer zin hebben om te gaan fitnessen", is geen goeie reden om het contract eenzijdig te verbreken. 

Je kan de datum waarop je het contract moet stopzetten, best in je agenda zetten. Zo zie je op tijd dat je contract verloopt. Je kan op dat moment beslissen of je het contract na de afgesproken termijn laat doorlopen of dat je het toch wenst stopt zetten vooraleer het automatisch verlengd wordt. 

Aan veel fitnesscontracten hangt ook automatisch een domiciliëring vast. Dat betekent dat de betaling automatisch gaat en dat het geld dus op vaste momenten van je rekening gaat. Als je dat niet graag hebt, durf dan te vragen of je ook kan betalen via overschrijving. Soms kan dat niet, maar het kan geen kwaad om dat te proberen.

3. Kijk na of je contract stilzwijgend wordt verlengd

Een stilzwijgende verlenging betekent dat je contract automatisch verlengd wordt als de oorspronkelijke termijn afloopt. Je kan dat vermijden door op voorhand schriftelijk te bevestigen dat je het contract stopzet als de afgesproken termijn verstreken is.

Als je een contract dat stilzwijgend wordt verlengd toch wil stopzetten aan het einde van de looptijd, dan moet je dat op voorhand schriftelijk bevestigen. Hoe lang op voorhand je dat moet doen, staat altijd vermeld in de algemene voorwaarden.

Doe je dat niet, dan gaat het fitnesscentrum ervan uit dat je ook na de oorspronkelijke looptijd van je contract blijft sporten. Je contract loopt dan gewoon door en dus blijf je ook betalen. In de meeste gevallen kan je een contract na een stilzwijgende verlenging wel maand per maand opzeggen. Hoe dat zit, staat ook in de voorwaarden vermeld. 

Stel dat je op 1 januari een contract van 12 maanden afsluit dat automatisch stilzwijgend verlengd wordt. Dan loopt het contract sowieso tot 1 januari van het volgend jaar. Als je na dat jaar wil stoppen, moet je het contract op voorhand en binnen de beschreven opzegtermijn stopzetten. Als je dat niet  doet, wordt het contract automatisch verlengd. Je blijft dan elke maand betalen, totdat jij schriftelijk bevestigd dat je het contract stopzet. Dat gebeurt ook niet direct want ook in dit geval moet je de gevraagde opzegtermijn doorlopen. Pas als dat gebeurd is, wordt het contract effectief beëindigd.

4. Kijk na of en in welke gevallen je het contract kan onderbreken

De meeste fitnesscentra zijn begripvol als je blessures hebt. Veel ketens vermelden dan ook in hun voorwaarden dat je je contract tijdelijk on hold kan zetten als je gewond bent.

Stel dat je twee maanden niet mag sporten, dan zal je contract tijdens die periode bevroren worden. En als je weer kan sporten, begint het opnieuw te lopen. Je contract zal dan ook wel twee maanden langer blijven lopen. Maar dat hangt dus van de voorwaarden af. Niet elk fitnesscentrum is zo flexibel. En sowieso voorzie je best een briefje of een attest van de dokter waarop de periode dat je rust moet nemen duidelijk vermeld staat. 

TIP: Sommige fitnesscontracten maken duidelijk melding van het feit dat je als sporter niet te flauw moet doen en dat pijn hebben normaal is als je sport. Zulke zinnen moeten een alarmbel doen afgaan in je hoofd. Het kan een signaal zijn dat je het contract moeilijk kan stopzetten. 

5. Controleer of je het contract kan stopzetten als de dokter je verbiedt om te sporten

Normaal gezien volstaat een medisch attest om het contract op te zeggen, tenzij het anders vermeld staat in de voorwaarden. 

Het lijkt logisch dat je een contract kan stopzetten als de dokter je verbiedt om nog langer intensief te sporten. Maar dat is niet altijd het geval. 

Er zijn fitnesscentra die een eigen attest voorzien dat je moet laten ondertekenen door de huisarts. Een klassiek attest van de dokter is in dat geval niet genoeg. Easy Fit werkt bijvoorbeeld zo. De keten heeft een eigen doktersattest met bijzonder strenge voorwaarden. Enkel als je dokter dat attest ondertekent en zich akkoord verklaart met die voorwaarden, kan je het contract om medische redenen stopzetten. Niet elke dokter zal dat willen doen.Stel dat één van de voorwaarden is dat je nooit meer mag sporten, dan betekent dat dat je ook niet meer mag gaan joggen in het park. Het kan best zijn dat je dokter weigert om zo'n strenge voorwaarden te onderschrijven.

TIP: Lees en herlees 

Voel je nooit verplicht om het contract meteen te ondertekenen. Sommige centra geven een korting als je ter plaatse tekent. Dat klinkt interessant maar het betekent meestal dat er een adder onder het gras zit.

Vraag altijd na of er een contract is met een kortere looptijd. Of dat er een mogelijkheid is om een paar proefsessies te volgen die je apart betaalt zonder dat er een verplichting aan vasthangt om het contract te ondertekenen.  

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!