Robinsonlijst wordt wettelijk verplicht: "Mensen hebben het recht om aan te geven dat ze geen persoonlijke reclame per post willen ontvangen"

dinsdag 10 november 2020 - 08:19
Als je geen reclame wil ontvangen per post, kan je je inschrijven op de Robinsonlijst. Maar dat biedt geen garantie dat je brievenbus leeg blijft. Dat blijkt uit klachten die de Inspecteur van Radio 2 krijgt. Bedrijven zijn namelijk niet verplicht om de lijst te raadplegen. Staatssecretaris voor consumentenzaken Eva De Bleeker begrijpt de frustratie en wil de lijst wettelijk verplicht maken.

Als je niet opgebeld wil worden voor telefonische aanbiedingen, kan je inschrijven op de “Bel-me-niet-meer-lijst”. Dan mogen bedrijven je niet meer lastig vallen want ze zijn wettelijk verplicht om die lijst te respecteren. Als je geen persoonlijke reclame wil ontvangen per post, kan je je inschrijven op de "Robinsonlijst". Maar in dat geval kunnen bedrijven je wél nog lastig vallen. Want er is geen wettelijke verplichting om die lijst te gebruiken.

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) wil daar verandering in brengen. "De Robinsonlijst zal wel wettelijk verplicht worden." 

Erfenis uit het verleden 

De Robinsonlijst werd begin jaren '90 in het leven geroepen door het toenmalige Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). Tegenwoordig heet de organisatie de BAM, de Belgian Asociation of Marketing. 

Met de Robinsonlijst wilde de organisatie het consumenten mogelijk maken om duidelijk aan te geven dat ze geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen per post. Het was een privé-initiatief dat nooit in een wettelijk kader werd gegoten. Dat is het tot op de dag van vandaag nog altijd.

Er werd toen niet alleen een Robinsonlijst voor geadresseerde reclame opgesteld, er was er ook één voor telefonische aanbiedingen. Ook die lijst konden bedrijven jarenlang vrijblijvend raadplegen tot het gebruik ervan in 2015 wettelijk verplicht werd onder de naam “Bel-me-niet-meer-lijst”. 

Op dat moment was er een grote noodzaak om de lijst wettelijk verplicht te maken. Consumenten ergerden zich blauw aan de vele telefoons en dat kon alleen maar stoppen als bedrijven verplicht zouden worden om de “Bel-me-niet-meer-lijst” te gebruiken bij reclame campagnes. 

Robinsonlijst wordt ook wettelijk verplicht

Burt Riské van de BAM, pleit in het programma De Inspecteur om het gebruik van de Robinsonlijst voor geadresseerde reclame ook wettelijk te verplichten. "De lijst wordt al consequent gebruikt door verschillende bedrijven maar er zijn er ook die het nooit doen. Dat is ergerlijk voor alle mensen die zich op de lijst inschrijven want die krijgen op die manier toch nog persoonlijke reclame." 

Het zou een goeie zaak zijn voor de consumenten en voor de sector als de Robinsonlijst wettelijk verplicht wordt

Burt Riské, Belgian Asociation of Marketing

Staatssecretaris De Bleeker steunt de vraagt van de BAM om de Robinsonlijst wettelijk te verplichten. "Consumenten moeten de keuze hebben of ze al dan niet persoonlijk geadresseerde reclame in de bus krijgen. Veel mensen hebben er geen boodschap aan of vinden het ergerlijk dat ze op die manier extra papier in huis krijgen." 

Bestaande lijst hopelijk behouden

In het regeerakkoord staat dat de regering de effectiviteit en de handhaving van de “Bel-me-niet-meer-lijst” wil onderzoeken. De staatssecretaris wil de aanpassing van de Robinsonlijst daar nu aan koppelen. "We onderzoeken op dit moment hoe we de Robinsonlijst wettelijk verplicht kunnen maken. Dat is niet zo eenvoudig omdat we rekening moeten houden met de privacy wetgeving." 

Er zijn drie mogelijke pistes.

  • De huidige Robinsonlijst wordt overgeheveld naar de FOD Economie. Die wordt dan verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging ervan zoals dat ook het geval is voor de “Bel-me-niet-meer-lijst”. Dat kan alleen als de gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie) toestemming geeft om de bestaande gegevens over te zetten. 
     
  • De BAM krijgt van de federale regering een missie van algemeen belang. De regering geeft de organisatie met andere woorden een mandaat om de lijst bij te houden en te controleren dat bedrijven die juist gebruiken. 
     
  • Er wordt een nieuwe lijst opgesteld door een nieuwe organisatie. Dat is de minst populaire optie want in dat geval start het initiatief van 0 en aangezien er al meer dan 300.000 mensen op de Robinsonlijst staan, zou dat jammer zijn. 

Dit is een opportuniteit om een gelijk speelveld te maken tussen de verschillende reclamevormen en tussen de bedrijven onderling

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor consumentenbescherming

Ambitie voor 2021

De Robinsonlijst wettelijk verplichten zal niet van vandaag op morgen in orde zijn. Maar de staatssecretaris maakt zich sterk dat de aanpassing niet al te lang op zich zal laten wachten. "Ik heb voor 2021 drie belangrijke prioriteiten. De evaluatie van de “Bel-me-niet-meer-lijst" is er één van. Aangezien we de aanpassingen van de Robinsonlijst meenemen in dat traject, ben ik gerust in dat we dat volgend jaar kunnen afronden." 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!