Scheidsrechters en belastingen

donderdag 5 april 2012 - 09:47
scheidsrechter
Luisteraar Cornelis uit Bouwel heeft een vraag over de vergoeding van scheidsrechters. En over de belastingen daarop. De Inspecteur zoekt het uit.

Luisteraar Cornelis Hendrik uit Bouwel heeft een vraag over de vergoeding die scheidsrechters ontvangen. En over de belastingen daarop:

Vrijwilligers die in hun vrije tijd scheidsrechter zijn, krijgen hiervoor een onkostenvergoeding die tot een bepaald bedrag vrijgesteld is van belasting. Boven deze grens moet een scheidsrechtersvergoeding wel aangegeven worden. Wat doe je met scheidsrechters die boven deze dagvergoeding uitkomen? Kunnen zij nog beschouwd worden als vrijwilliger? En wat met gepensioneerden, bruggepensioneerden, werklozen, enz.. Graag antwoord want niemand kan hier blijkbaar iets to the point over vertellen.

Frida Deceunynck, financieel journaliste:

De vraag van deze luisteraar is heel terecht want veel vrijwillige scheidsrechters vallen inderdaad tussen twee stoelen. Ze verdienen net iets te veel om vrijwilliger te zijn, maar te weinig om echt als een professionele scheidsrechter beschouwd te kunnen worden. Fiscaal is dat inderdaad een probleem.

Leg eens uit…

Om als vrijwilliger beschouwd te worden mag je maximum 31,44 euro per dag ontvangen als scheidsrechter, en maximum 1.257,51 euro per jaar. Dat komt overeen met ongeveer 40 matchen per jaar à 31 euro.

Dit mag gecombineerd worden met een transportkostenvergoeding voor max. 2.000 km per jaar, of ongeveer 40 km per weekend.

Blijf je hieronder dan moeten geen fiscale fiches opgemaakt worden en moet je ook niets aangeven op je belastingaangifte. Alles volledig vrijgesteld. Maar scheidsrechters die elk weekend een match fluiten of soms twee matchen per weekend komen al snel boven deze grens.

Wat dan? Moeten ze de ontvangen vergoedingen dan aangeven?

Inderdaad, dan worden ze als bezoldigde scheidsrechters beschouwd en moeten ze hun volledige inkomen als scheidsrechter aangeven, vanaf de eerste euro. Hoeveel belasting ze daarop betalen, hangt af van wat ze nog aan andere beroepsinkomsten hebben. Er zijn twee categorieën:

  • Mensen die gaan werken en ook nog een ander inkomen hebben en die daarnaast nog iets bijverdienen als scheidsrechter: als die andere inkomsten over een volledig jaar bekeken hoger zijn dan hun inkomen als scheidsrechter, dan geldt er een zogenaamde ‘gunstregeling’. Maar zo gunstig is die nu ook weer niet. Tot een bedrag van 17.390 euro worden de scheidsrechterinkomsten dan afzonderlijk belast tegen 33 procent belasting. D. w. z.: een derde van het inkomen is voor de fiscus. Verdienen ze meer dan dit bedrag, dan wordt het overige deel gezamenlijk met de andere inkomsten mee belast tegen het progressief tarief van de inkomstenbelasting.

Onze luisteraar vroeg ook hoe dat zit voor gepensioneerden, bruggepensioneerden of werklozen. Dat zijn dan scheidsrechters zonder andere beroepsinkomsten, neem ik aan. Hoe zit het voor hen?

  • Als het scheidsrechtersinkomen groter is dan het ‘gewone’ beroepsinkomen, dan behoren ze inderdaad tot de tweede categorie. Dat kunnen bijvoorbeeld werklozen, gepensioneerden en bruggepensioneerden zijn. In dat geval worden al hun inkomsten gezamenlijk belast, zoals gewone inkomsten. Als ze echt helemaal niets anders verdienen, dan zal de belasting op hun scheidsrechtersinkomen nog meevallen, maar als ze bijvoorbeeld al 10.000 euro aan gewone inkomsten hebben, kan de belasting op hun scheidsrechtersinkomen behoorlijk oplopen.

Kort samengevat komt het er dus op neer dat scheidsrechters die meer dan 1.257 euro per jaar ontvangen of meer dan 31,44 euro per match meteen 33 procent belasting betalen op hun scheidsrechtersvergoedingen?

Dit klopt niet helemaal maar in vele gevallen zal het inderdaad zo zijn. Dat is vooral een probleem voor scheidsrechters die het fluiten van matchen zien als hobby voor in het weekend, maar die daarmee net iets te veel verdienen om als vrijwilliger vrijgesteld te zijn van belasting. Zij vallen tussen twee stoelen, en zo zijn er heel veel in ons land. De sportsector is al jaren vragende partij om hiervoor een gepast fiscaal en sociaal statuut te krijgen, maar de ministers hebben blijkbaar andere prioriteiten. Het resultaat is dat deze mensen in een zwart circuit dreigen terecht te komen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Hoe deze luisteraar dit probleem concreet kan oplossen, kan ik niet zeggen. Misschien een paar matchen minder fluiten, of zo, maar als hij voor één match meer dan 31,44 euro krijgt is dat natuurlijk geen oplossing. Ik zou hem willen adviseren om eens naar de website www.dynamoproject.be van de Vlaamse sportfederatie te surfen. Daar zal hij heel wat concrete informatie vinden. Hij kan ook altijd telefonisch contact opnemen met de Vlaamse sportfederatie om zijn situatie te bespreken. De Federatie is te bereiken op 09 243 12 90.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!