Solden, maar op basis van welke prijs?

woensdag 6 januari 2016 - 08:46
Slecht nieuws voor de consument: we kunnen niet meer zeker zijn dat we écht een korting krijgen tijdens de solden.

Slecht nieuws voor de consument: we kunnen niet meer zeker zijn dat we écht een korting krijgen tijdens de solden.

Dat komt omdat de wet is veranderd. Dat moest van de Europese commissie.

Tot vorig jaar was het zo:

De referentieprijs, dat is de originele prijs van een artikel in de solden, die mocht niet hoger zijn dan de laagste prijs van datzelfde artikel in de maand vóór de solden.

Nu geldt die beperking in tijd van die referentieprijs niet meer. Dat betekent dat de winkel ook een prijs van 2, 3, 4... maanden vóór de solden kan nemen als referentie. Het is mogelijk dat die dus hoger is dan de prijs in de maand vlak voor de solden.

Stel: een huishoudtoestel kost in een folder van een winkel in december 150 euro, maar wordt tijdens de solden in januari verkocht aan 200 euro met een korting van 20 euro. Aan 180 euro dus.

Dat kan en mag als de originele verkoopprijs van de machine bijvoorbeeld in de maand september bij diezelfde winkel 200 euro is geweest.

Als consument kan je dat moeilijk nagaan. Je weet niet of de oorspronkelijke prijs die het artikel in solden kostte ook echt zo is aangerekend geweest op een ander moment in die winkel.

De economische inspectie kan dat wel controleren aan de hand van de boekhouding van een bedrijf. Maar die controle moet geval per geval gebeuren, wat maar kan na klachten, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Wat je als consument nog wel kan doen als je je misleid voelt, is assertief zijn en de winkel erop aanspreken. Of als je werkelijk schade hebt geleden door een misleidende verkoop, kan je de ombudsdienst aanspreken.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!