Soms loont het om spontaan je meterstanden door te sturen: "Zeker wanneer je sociaal tarief afloopt"

dinsdag 25 januari 2022 - 10:00
Het loont om je meterstanden door te sturen op het juiste moment
Foto: Canva
Heb jij recht op het sociaal tarief? Ben je voor een langere periode in het buitenland? Of ben je veel zuiniger met je elektrische accumulatieverwarming? Dan kan het interessant zijn om spontaan je meterstand door te geven aan je energieleverancier. Dat leert De Inspecteur van de ombudsman voor Energie.

In de regel hoef je de meterstand voor gas en elektriciteit maar één keer per jaar op te nemen. Het ene jaar doe je dat zelf, het andere jaar komt er een meteropnemer van je netbeheerder langs. In Vlaanderen is dat Fluvius, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat Sibelga.

Maar wat als je een deel van het jaar geniet van het sociaal tarief? Of als je in de loop van het jaar een andere tariefformule kiest? Dan kan de prijs voor jouw energie hard veranderen. Hoe weet je leverancier hoeveel energie je verbruikt hebt en aan welk tarief? Op basis van één meterstand is dat onmogelijk.

Schatting met standaard gebruiksprofielen

“Er bestaan computermodellen voor om je verbruik in te schatten”, zegt ombudsman voor energie Eric Houtman. “De leveranciers maken een schatting van je verbruik op basis van standaard verbruiksprofielen. Die profielen houden rekening met verschillende factoren: de dagindeling, de klimatologische omstandigheden, of het verbruik per week en per dag."

Je verbruik wordt gespreid over het jaar. Als je een contract hebt met een variabel tarief, betaal je de prijs dat energie die bepaalde periode kost. Als je nu, in het voorjaar van 2022, een eindafrekening krijgt, betaal je voor een deel de dure prijzen van nu en ook een deel de goedkope energieprijzen van januari-februari vorig jaar.

"De schatting van je verbruik geeft over het algemeen een betrouwbaar resultaat", zegt ombudsman Eric Houtman. "Het computermodel houdt rekening met genoeg factoren. Ik krijg er maar weinig klachten over." 

Eén meteropname per jaar is in normale omstandigheden genoeg. Leveranciers maken een schatting van je verbruik op basis van computermodellen.

Eric Houtman, ombudsman voor energie

In deze gevallen geef je best spontaan de meterstand door

Maar er zijn situaties waarbij je verbruik afwijkt van het standaard gebruikersprofiel en waarbij de prijsberekening dus ook niet klopt.

In deze gevallen moet je alert zijn dat je de juiste prijs betaalt voor het juiste verbruik: 

 • Je hebt recht op het sociaal tarief door het systeem van de verhoogde tegemoetkoming. Heel veel Belgen hebben tot eind maart 2022 recht hebben op dat sociaal tarief. Vanaf 1 april moeten die overstappen naar een duurder commercieel contract. Je hebt er alle baat bij dat je je verbruik voor afgelopen winter correct doorgeeft. Zo ben je zeker dat je voor die periode het sociaal tarief betaalt.
   
 • Je oude (jaar)contract loopt af. Veel mensen hebben nog een voordelig energiecontract dat dateert van voor de energiecrisis. Kort gezegd: de contracten die aangegaan zijn voor de zomer van 2021. Als dat contract afloopt en je sluit bij dezelfde leverancier een nieuw contract af, dan moet je geen meterstand laten opnemen. Je doet dat beter wel. Zo ben je zeker dat je voor je verbruik de tarieven betaalt die vastliggen in dat voordelig contract. 
   
 • Je bent voor een langere periode in het buitenland. Stel dat je altijd in januari een maand overwintert in het Zuiden. Dan verbruik je die periode amper energie in je eigen huis. Het computermodel weet dat niet. Het zal voor de opmaak van je eindafrekening een groot deel van je verbruik aan die maand toekennen. Als de prijs voor energie net dan piekt en jij hebt een contract met een variabel tarief, betaal je voor die periode onterecht meer. 

Blijf je bij dezelfde leverancier? Dan hoeft er geen meterstand opgenomen te worden wanneer je van de ene tariefformule naar de andere overstapt.

Eric Houtman, ombudsman voor energie

Doe het zelf en op tijd

"Je kun altijd zelf je meterstand doorgeven aan je leverancier”, zegt ombudsman Eric Houtman. “Zo vermijd je dat er een schatting plaatsvindt in je nadeel.”

Houtman pleit ervoor om dat proactief te doen. "Soms vragen klanten achteraf een rechtzetting op de eindafrekening. Dat is vaak onbegonnen werk. Je kan moeilijk bewijzen wat je effectief hebt verbruikt tijdens een bepaalde periode. Reageer dus op het moment zelf." 

Leveranciers zullen misschien proberen om je overtuigen om de meterstand niet door te geven. "Maar als je weet dat je verbruikersprofiel afwijkt van de norm, kan het absoluut in je voordeel spelen om je meterstand door te geven", zegt Houtman. 

Zo pak je het concreet aan:

 • Stel dat je sociaal tarief afloopt op 31 maart. Neem dan die dag je meterstand op en stuur die door naar je leverancier
   
 • Loopt je vast contract af? Noteer de meterstand op de dag dat het contract vervalt en stuur die door naar je leverancier. 
   
 • Vertrek je voor een langere periode naar het buitenland? Neem zowel bij vertrek als bij terugkomst de meterstand op en stuur die door naar je leverancier. 
   

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!