"Spookadressen komen vaak voor": Grijp snel in

donderdag 25 april 2019 - 07:20
Krijg jij brievenpost en facturen op naam van een bedrijf toegestuurd op jouw adres? Dan kan je best snel enkele stappen ondernemen. Want het kan zijn dat dit niet zo onschuldig is als het lijkt..

Eddy en Nin worden overspoeld met post van een bedrijf waar niets over terug te vinden is. Het begint met onschuldige brieven maar al snel krijgen ze invorderingsbrieven van een gerechtsdeurwaarder. Wat opzoekwerk leert hen dat het bedrijf geschrapt is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Eddy en Nin grijpen meteen in en nemen contact op met de betrokken gerechtsdeurwaarder.

Ze zijn bang dat die beslag zal leggen op hun goederen. "Goede zet", zegt Caroline De Mey van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, "Spookadressen zijn een realiteit die we dagelijks onder ogen komen".

Wat kan je doen?

Stel dat je brieven krijgt op jouw adres maar voor een andere persoon of bedrijf. Wat kan je dan doen?

  • Neem meteen contact op met de betrokken gerechtsdeurwaarder
  • Neem contact op met de wijkagent om te signaleren dat die persoon/dat bedrijf nog steeds op jouw adres gevestigd is

We komen spijtig genoeg vaak in contact met fictieve adressen

Caroline De Mey, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Niet zomaar bezoek van een gerechtsdeurwaarder

"Eddy en Nin hebben niets te vrezen", zegt Caroline De Mey, "Een gerechtsdeurwaarder gaat eerst voldoende controleren wie er op het adres woont vooraleer hij binnenvalt". Hij baseert zich daarvoor op gegevens uit het rijksregister of de Kruispuntbank. 

Nu, in het geval van Eddy en Nin heeft het bedrijf nagelaten om zijn adres aan te passen waardoor dat nog steeds zichtbaar is in de KBO. "Klopt. Wanneer bedrijven nalaten om hun adres aan te passen, zijn we afhankelijk van derden die dit signaleren aan ons. Het vraagt ook wat tijd vooraleer de databanken geupdatet zijn". Een schrapping in de KBO is pas mogelijk na een controle door de overheidsdienst economie.

Een gekend probleem

Iedereen, bedrijf of persoon, is verplicht om zijn gegevens actueel te houden en aangifte te doen bij verandering. "Spijtig genoeg gebeurt dat niet altijd. We komen als gerechtsdeurwaarders heel vaak in contact met fictieve adressen", aldus De Mey.

Vaak gaat het om spookbedrijven die opgericht zijn om financiële transacties te verbergen. Het komt ook voor dat het verblijfadres van inwoners met opzet, na controle van de wijkagent, niet overeenstemt met de échte verblijfplaats. En dat om de fiscus te misleiden. Tot slot kan het ook gaan om personen die België hebben verlaten zonder de nodige administratieve stappen te zetten.

"Wij kunnen als gerechtsdeurwaarders zeker een rol spelen bij het opsporen van fictieve adressen", zegt Caroline De Mey. "We stellen aan de overheid voor om, telkens wanneer we in contact komen met zo'n fictief adres, een melding te maken in het centraal bestand. Dat bericht kan dan snel doorgestuurd worden naar de bevoegde autoriteiten (parket, KBO,..), die zo gericht en snel een controle kunnen uitvoeren en het bedrijf schrappen. Er is momenteel nog geen georganiseerde procedure voor dit soort problemen. Zo'n eenvoudige melding kan nutteloze procedures en kosten vermijden". 

Wij kunnen actief meewerken aan de strijd tegen sociale en fiscale fraude én willen dit ook graag

Caroline De Mey, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!