Veel mensen verliezen geld door fouten in de vereenvoudigde belastingaangifte

maandag 28 september 2020 - 09:03
belasting
Door de vereenvoudigde belastingaangifte verliezen burgers geld. Soms zelfs veel geld. Dat blijkt uit het rapport dat de federale ombudsman vandaag voorstelt. De Overheidsdienst financiën moet dit dringend aanpakken.

Wat is de VVA, of de vereenvoudigde belastingaangifte? 

Burgers die een VVA ontvangen, krijgen een voorstel met de fiscale gegevens die gekend zijn door de FOD Financiën. Op basis daarvan wordt berekend of ze belasting moeten bijbetalen of geld terugkrijgen. Zij worden vrijgesteld van de verplichting een klassieke belastingaangifte in te dienen. Wie zo'n VVA ontvangt, kan nagaan of de vermelde gegevens juist zijn en of er niets ontbreekt. Wie niet reageert, keurt het voorstel automatisch goed.

Toen het systeem het systeem in 2011 werd opgestart werd de VVA vooral gestuurd naar gepensioneerden of mensen met een uitkering. Dit jaar heeft de FOD Financiën al een VVA bezorgd aan 3 920 000 burgers. Dat is 59% van alle belastingplichtigen (met uitzondering van de zelfstandigen). Een VVA is niet te verwarren met een klassieke aangifte via Tax-on-web, waarop ook gegevens vooraf ingevuld staan maar die de burgers nog steeds zelf moeten indienen.
 

Dat gaat over vrij hoge bedragen, soms een paar duizend euro.

Federaal ombudsman David Baele

Vereenvoudigde belastingaangifte soms onvolledig of fout en dat kan je veel geld kosten

De vooraf ingevulde aangifte is bedoeld om het eenvoudiger te maken voor de burger en is dus erg makkelijk. Maar de federale ombudsman krijgt er geregeld klachten over. Een VVA is soms onvolledig of bevat fouten. Als mensen die er niet zelf uithalen, dan wordt het originele voorstel goedgekeurd en dan kunnen ze geld mislopen. Volgens federaal ombudsman David Baele kan dat oplopen tot duizenden euro’s. Hij merkt dat burgers een te hoge verwachting hebben naar correctheid toe. De waakzaamheid van de burgers is afgezwakt. Maar het is heel belangrijk om te controleren of alle gegevens juist zijn. 
 

Een onderzoek van de ombudsman toont nu aan dat veel burgers niet in staat zijn om dat document te controleren. Daardoor verliezen mensen belangrijke fiscale voordelen die te maken hebben met bijvoorbeeld de hypothecaire lening, de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer of de fiscale aftrek van giften. Daarnaast blijkt dat de gegevens van kinderen ten laste bij feitelijk samenwonende ouders geregeld vaak niet correct zijn ingevuld op het VVA. De fiscus kent de kinderlast standaard toe aan de ouder die als contactpersoon van het gezin is aangeduid in het bevolkingsregister van de gemeente. "Maar dit criterium is helemaal niet geschikt om toe te passen op de fiscale situatie van het gezin", zegt Baele. "Er zijn burgers die hierdoor het belastingvoordeel voor kinderen ten laste gedeeltelijk of volledig verliezen."

Wij hebben vastgesteld dat de aftrekposten van onze groene lening niet opgenomen waren in het voorstel wat ons een ruim 2000 euro zou gekost hebben. 

Luisteraar Guy De Vos

Ook veel fouten bij luisteraars van De Inspecteur

De Inspecteur krijgt tijdens de uitzending veel reactie van luisteraars die ook een fout hebben gevonden in hun VVA. Bij Chris Crem vergaten ze het fiscaal co-ouderschap in rekening te brengen. Bij Sabrina Deschryver vergaten ze haar dochter ten laste mee te rekenen.

Ook bij de rubriek giften loopt het soms fout. "Ik stel al enkele jaren op een rij fouten vast. Telkens in mijn nadeel. Concreet gaat het om de rubriek giften (goede doelen). Een deel is voorafgaand ingevuld, maar het is allesbehalve juist. Ik corrigeer en de uiteindelijke afrekening is dan wel correct", reageert luisteraar Paul De Vylder

Het vertrouwen van de burgers in de overheid staat op het spel.

Federaal ombudsman David Baele

FOD moet meer informeren en betere hulp bieden 


De FOD Financiën informeert de burgers niet voldoende over de mogelijk ontbrekende of foutieve info. Volgens de FOD is het de verantwoordelijkheid van de burger zelf om de aangifte goed na te kijken. Maar volgens ombudsman David Baele worden burgers onvoldoende gewezen op de noodzaak om de VVA na te kijken.  

De FOD biedt wel telefonische en online hulp aan, maar moet daarover beter communiceren, vindt de federale ombudsman. Bovendien beschikken veel mensen niet over de juiste kennis of informatie om die aanpassingen te doen. Niet iedereen heeft toegang tot internet of heeft de nodige administratieve vaardigheden. David Baele: “Het vertrouwen van de burgers in de overheid staat op het spel. Sinds 2018 beginnen we klachten te ontvangen. Het is belangrijk dat de overheid duidelijk en transparant communiceert."

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!