Voorhuwelijkssparen: kan het nog?

vrijdag 15 maart 2013 - 08:15
ringen
Je kent het misschien nog uit jouw jonge jaren:voorhuwelijkssparen bij de mutualiteit. De bedoeling van die spaarformule was dat je de spaarcenten met intrest uitbetaald kreeg als je trouwde, of als

Je kent het misschien nog uit jouw jonge jaren, of je kinderen zijn het -in het beste geval - aan het doen: voorhuwelijkssparen bij de mutualiteit.

De bedoeling van die spaarformule was dat je de spaarcenten met intrest uitbetaald kreeg als je trouwde, of als je 30 jaar werd. En voor wie niet trouwde maar ging samenwonen golden dezelfde regels.

Een ongelofelijk hoog rendement op een weliswaar bescheiden kapitaal, maar in deze tijden van crisis een niet te missen spaarpot voor iedereen vanaf 14 jaar! Alleen… waar kan het nog?Uitdoofscenario

Op dit moment kun je alleen nog starten met voorhuwelijkssparen bij de neutrale, de socialistische en de liberale mutualiteiten. De CM en de onafhankelijke ziekenfondsen hebben het systeem in 2011 afgevoerd. Bij hen geldt er wel een uitdoofscenario: bestaande spaarrekeningen kunnen blijven bestaan.

Interessant om weten is dat je kan overstappen naar een andere mutualiteit zonder de rechten op je gespaarde kapitaal te verliezen. Zelfs naar de mutualiteiten waar geen nieuwe spaarders meer aangenomen worden (de CM en de onafhankelijke ziekenfondsen). Check wel de voorwaarden als je dat van plan bent. Bij de CM moet je bijvoorbeeld al aan pensioensparen doen sinds 2010 of eerder.

Overstappen kan van belang zijn voor de uitbetaling, want elke mutualiteit heeft daarvoor zijn eigen voorwaarden. In de regel geldt wel altijd dat wie trouwt op zijn 30ste de hoogste intrest krijgt. Wie niet trouwt, of zich laat uitbetalen op zijn 30ste, moet het met minder stellen. Een tijd geleden werd samenwonen echter gelijkgesteld aan trouwen, maar daar bestaat nogal wat verwarring over.


Moeilijkheden bij uitbetaling

Marijke heeft een probleem met de uitbetaling van haar contract van voorhuwelijks sparen bij de Christelijke Mutualiteit. Ze vroeg in 2009 de uitbetaling aan, maar die werd haar geweigerd omdat ze feitelijk samenwoonde en niet wettelijk. Marijke kon nochtans een attest van gezinssamenstelling voorleggen.

In 2013 werd dat feitelijk samenwonen wettelijk en vroeg ze opnieuw de uitbetaling aan. En nu blijkt dat CM voor de renteberekening teruggaat tot 2009, de oorspronkelijke datum van het samenwonen. En ze zou minder intrest krijgen dan als ze zou getrouwd zijn.

Het is correct dat de CM voor de renteberekening teruggaat tot het moment van samenwonen. Dat betekent dat ze dus vanaf dat jaar geen interest meer krijgt. Dat is de normale gang van zaken, zegt financieel journaliste Frida Deceunynck.

Maar CM maakt geen onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonen. Dus Marijke had in 2009 haar geld al moeten krijgen. “Het is vreemd dat CM dat geweigerd heeft”, zegt Frida Deceunynck. “Want in de statuten staat duidelijk dat het samenwonen enkel administratief bewezen moet kunnen worden. Een attest van gezinssamenstelling volstaat dus zeker.”

Marijke loopt dus 4 jaar intrest mis door de weigering van toen om uit te betalen. Als ze de intrest wil recupereren, en dat is toch zo’n 30%, dan moeten ze kunnen bewijzen dat ze in 2009 aan CM de uitbetaling heeft gevraagd, én dat CM dat toen heeft geweigerd. Een mail of een brief of een fax bijvoorbeeld kan helpen.

Bovendien is de intrest voor samenwoners en trouwers gelijkgeschakeld in 2006. Dus ook op dat vlak mag ze geen intresten derven.

Een andere optie die CM aanbiedt is wachten met de uitbetaling tot Marijke 30 jaar wordt. Maar qua financiën lijdt ze zich dan volgens Frida wel schade: “Ze zal minder krijgen dan wanneer ze de interest voor samenwoners krijgt tot dit jaar. En daar heeft ze recht op als de uitbetaling werd geweigerd in 2009.”

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!