Wat mag ik zeker niet vergeten invullen als ik zo weinig mogelijk belastingen wil betalen?

vrijdag 29 mei 2020 - 08:05
Of hij is in je bus gevallen, of je hebt hem in je mailbox gekregen. Ontsnappen is in elk geval onmogelijk. Die belastingbrief moet ingevuld worden. Maar hoe kan je die zo efficiënt mogelijk invullen zodat je er toch nog wat voordeel uithaalt? Simon November van Test-Aankoop tipt welke aftrekposten interessant kunnen zijn.

1. Een hypotheeklening voor je eigen woning

Als je een eigen woning hebt gekocht en je hebt nog een lening lopen, dan kan je daar een belastingvoordeel voor krijgen. Belangrijk om te weten is in welk jaar je de lening voor de aankoop aanging. 

Het totaal aan intresten en kapitaalaflossingen dat je in 2019 betaalde, moet je invullen. Dat noteer je bij code 335. Bij code 361 vul je de premies in van je schuldsaldoverzekering (als je die hebt).

In Vlaanderen mag de som van deze twee voordelen maximaal 2.280 euro zijn. In Brussel is dat 3.270 euro of minder als je op 31 december 2019 ook nog een andere woning had. Als je drie kinderen te laste had op 1 januari van het jaar waarin je leende, mag je nog 80 euro toevoegen aan dat maximum. 

Op het bedrag dat je invult in de vakjes 335 en/of 361 krijg je in Vlaanderen 40 procent belastingvoordeel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat zelfs 45 procent. 

2. Pensioensparen

Doe je aan pensioensparen? En voldoe je daarbij aan alle voorwaarden? Dan krijg je een belastingvoordeel van 30 procent als je tijden het jaar het maximumbedrag van 980 euro bijeen spaart. Koos je voor het hogere plafond van 1.260 euro? Dan kan je tot 25 procent van dat bedrag terugtrekken. 

Het bedrag dat je aan pensioensparen betaalde, vul je in po de fiche 281.60 bij code 361 in vak X. Het is de fiscus zelf die de toepasselijke vermindering bepaalt.

3. Dienstencheques en de vroegere PWA-cheques

Met de vroegere PWA-cheques die je nu kent als wijk-werkcheques en de uitgaven voor dienstencheques heb je in Vlaanderen recht op een vermindering van 30 procent op een bedrag van maximaal 1.500 euro. Let op: dat is de som voor de beide cheques samen. Dat zijn codes 363 en 364.

Brusselaars krijgen iets minder belastingvoordeel voor dienstencheques en PWA-cheques. Zij krijgen 15 procent belastingvoordeel, in te vullen bij codes 364 en 365. 

 

4. Kinderopvang

Met een maximum van 11,20 euro per opvangdag per kind, vermeld je bij code 384 het bedrag dat je voor de opvang van je kinderen hebt betaald.

Het is op dat bedrag dat je ook een belastingvermindering kan krijgen. Dat ligt tussen de 45 procent tot maximaal 75 procent als je een alleenstaande ouder bent met een laag inkomen.

5. Langetermijnsparen via levensverzekering

Ook een levensverzekering kan een interessant fiscaal voordeel opleveren. Dit moet je wel goed in het oog houden, want dat is niet altijd het geval. Wie al een hypotheek afbetaalt van vóór 2016, houdt meestal niet veel van dat belastingvoordeel over.

Dat risico heb je niet bij pensioensparen, maar van dat belastingvoordeel kan je maar tot 64 jaar genieten. 

Bij een gewone levensverzekering is er geen maximumleeftijd. Het maximumbedrag waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen, ligt ook hoger: namelijk 2.350 euro. Bij pensioensparen is dat beperkt tot 980 euro of 1.260 euro. 

Premies die je voor je levensverzekering krijgt, kan je invullen bij codes 353 of 354 in het federale vak IX. Ook hier krijg je een belastingvermindering van 30 procent

Voor de uitgekeerde ­kapitalen gelden er wel specifieke ­tarieven, afhankelijk van het ogenblik waarop het contract begonnen is en waarop het ­kapitaal is uitgekeerd.

Andere aftrekposten die interessant kunnen zijn:

Opgelet! Bij aftrekposten 7, 14, 15, 16 en 17 moet je zelf beginnen te rekenen. Je moet de belastingvermindering en dat resultaat ook zelf vermelden.

Bij de anderen volstaat het wel om enkel de reële uitgave te vermelden. Het is de fiscus zelf die dan de vermindering berekent waarop jij recht hebt.

Aftrekposten die enkel voor Vlamingen interessant zijn: 

6. Op een renovatielening die afgesloten is vóór 2019 krijg je 2,5 procent van het uitgeleende bedrag van maximaal 25.000 euro (codes 332 en 333).

7. Voor de renovatiekosten die je maakte aan een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor vóór 2019 krijg je 5 procent van de werkelijke uitgaven en dat 9 jaar lang, wél op voorwaarde dat je al die tijd eigenaar blijft en verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (code 395).

8. Voor een win-winlening aan een onderneming krijg je 2,5 procent van het uitgeleende kapitaal, met een maximum van 50.000 euro (codes 377 en 378).


Aftrekposten die interessant zijn voor Vlamingen én Brusselaars:

9. Op giften geniet je 45 procent van het aangegeven bedrag voor giften vanaf 40 euro (code 394).

10. Ook de aankoop van aandelen van je werk­gever zorgt voor 30 procent van het aan­gegeven bedrag op een maximum van 780 euro in 2019 (code 362).

11. Op de aankoop van aandelen van een startende of groeibedrijf krijg je 45 procent voor investeringen in een micro- onderneming, 30 procent voor investeringen in een kmo of via een startersfonds en 25 procent voor investeringen in een groeionderneming (code 318, 320, 328 of 334).

12. Rechtsbijstandsverzekering: 40 procent van de aan te geven premie, maximaal voordeel van 310 euro (code 344).

13. Bij minwaarde bij een vereffening privak, of een beleggingsvennootschap die investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven krijg je ook 25 procent van je aan te geven verlies, met een jaarlijks maximum van 25.000 euro (code 329).

14. Energiezuinige woningen met een energieattest van 2010 of 2011aan te geven vermindering van 470 euro voor een ­lage-energiewoning, 940 euro voor een passiefwoning en 1.880 euro voor een nulenergiewoning (code 347, 367 of 348).

15. De aankoop van aandelen van een ontwikkelingsfonds: 5 procent van het aankoopbedrag aangeven, met een maximaal voordeel van 330 euro, hetzij een investering van 6.600 euro (codes 323 en 376).

16. Aankoop van een elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler(van maximaal 400 kilogram, exclusief batterij): 15 procent aangeven van de aankoopprijs (inclusief btw) met een maximum van 5.150 euro voor een vierwieler en 3.140 voor twee- of driewielers (code 325 of 326).

17. Adoptiekosten: 20 procent aangeven van de adoptiekosten, maximaal 6.280 euro (code 341).

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!