Wie moet de stoep sneeuwvrij maken? En wat als je dat niet doet?

maandag 8 februari 2021 - 11:00
Photo by john crozier on Unsplash
Het heeft gesneeuwd! Maar hoe zat dat nu weer met de verantwoordelijkheid als er iemand zou vallen op de stoep voor je deur? Wat is de rol van de gemeente? En wie is verantwoordelijk voor een fietser die uitglijdt op een glad fietspad dat niet gestrooid werd?

Meester Kathlien Vergels, gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, zegt dat je als weggebruiker in de eerste plaats verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid. "Jij neemt het risico om de weg op te gaan." Wel geldt het principe van de goede huisvader die het trottoir moet sneeuwvrij maken. "Dat principe geldt voor een particulier, maar ook voor gemeenten, overheden, bedrijven. Ze moeten allemaal zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie, maar dat moet in alle redelijkheid. Je moet dus niet staan vegen terwijl het volop sneeuwt", zegt meester Vergels. "Maar als het gestopt is, moet je binnen een redelijke termijn wel je trottoir proper maken. Ook dat moet binnen het redelijke, niet elke centimeter ijs moet eraf. Maar je moet wel makkelijk kunnen passeren."

In de meeste politiereglementen wordt gevraagd om een breedte van één tot anderhalve meter vrij te maken. Wie de sneeuw voor zijn of haar eigendom niet ruimt, riskeert een boete tot 350 euro. Stel dat er door de sneeuw iemand voor jouw deur valt, kan je ook nog eens aansprakelijk gesteld worden.

Je moet niet staan vegen terwijl het volop sneeuwt.

Meester Kathlien Vergels

'Goede huisvader'

"Wat telt voor de aansprakelijkheid, is dat je alle mogelijke middelen aanwendt om je verbintenis als goede huisvader na te komen. Als je uitglijdt per fiets, te voet of met de auto, blijf jijzelf in de eerste plaats aansprakelijk. Vind je dat de schuld bij iemand anders ligt, dan zal je moeten aantonen dat die persoon of instantie zijn verbintenis om als 'goede huisvader' de weg sneeuwvrij te maken niet heeft nageleefd en dat is niet eenvoudig. Jij zal immers zelf met bewijzen moeten aankomen." 

"Een rechter zal rekening houden met alle factoren: heb je je rijstijl aangepast, moest je per sé met de fiets, had je wel aangepaste schoenen? Was het gezien de weersomstandigheden praktisch mogelijk om de sneeuw weg te doen? Een gemeente kan bijvoorbeeld niet op alle plaatsen tegelijk strooien. En een particulier kan pas na het werk beginnen te vegen." 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!