Winkel vraagt identiteitskaart

maandag 4 januari 2016 - 10:20
identiteitskaart
Elektroketen Media Markt vraagt sinds kort de identiteitskaart van de klanten. Dat is met het oog op de garantie.

Elektroketen Media Markt vraagt sinds kort de identiteitskaart van de klanten. Dat is met het oog op de garantie. Apothekers vragen je kaart om je ziekteverzekering te checken en kledingwinkels vragen ze bij wijze van klantenkaart.

Mag dat?

Ja dat mag allemaal. Maar niet elk bedrijf krijgt toegang tot alle gegevens.

Onze elektronische identiteitskaart diende oorspronkelijk alleen voor overheidstoepassingen. Je kan er je belastingen mee invullen, je financieel dossier raadplegen, je pensioendossier, formulieren aanvragen bij de gemeente enzovoort.

Een treinkaartje kopen kan ook en je kan zelfs op de lotto spelen door je identiteitskaart in een kaartlezer te stoppen en in te loggen op de betrokken website.

Handig en makkelijk want je spaart er wachttijden aan loketten mee uit, je hoeft geen rekening te houden met openingsuren en het is veilig. De toepassingen werken met een pincode.

In de winkel

De identiteitskaart bij de apotheek vervangt de SIS-kaart van vroeger. Ze wordt gebruikt om je naam te controleren en je rijksregisternummer te lezen. Daarmee ziet de apotheker of je aangesloten bent bij een ziekenfonds en hoeveel remgeld je moet betalen.

Die identiteitskaart dient ook als sleutel om andere informatie te openen: je farmaceutisch dossier waarin staat welke medicijnen je neemt. En als je je toestemming geeft kan die info ook gedeeld, d.w.z. zichtbaar gemaakt worden, voor andere zorgverstrekkers.

Omdat een apotheek een bedrijf is met een publiek doel, het dient het algemeen belang, is het rijksregisternummer zichtbaar, zegt Peter Grouwels, woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Apothekers hebben daar een speciale toelating voor.

Anders is het voor private bedrijven als Media Markt of kledingwinkels. Die gebruiken de gegevens van je identiteitskaart niet met een publiekelijk doel, daarom zijn ze gebonden aan de regels van de privacywet.

Die regels zijn dat:

  • het moet duidelijk zijn waarvoor je gegevens gebruikt worden
  • het bedrijf niet meer gegevens mag zien dan strikt noodzakelijk is voor hun toepassing - Mediamarkt ziet enkel naam, adres, geboortedatum en nationaliteit. Alleen die gegevens zijn nodig om de klant te herkennen als hij zou terugkomen met een artikel dat onder garantie valt.
  • je moet uitleg krijgen over het gebruik van de identiteitskaart. (informatieplicht) - Dat kan bijvoorbeeld door vragen van klanten te beantwoorden, door een folder te verspreiden, iets uit te hangen in de winkel, het op de website te zetten...
  • de informatie mag niet langer bewaard worden dan nodig is. Voor de wettelijke garantie is dat twee jaar, zo lang de wettelijke garantie loopt.

Ik weiger mijn id-kaart te geven

Je mag weigeren om je identiteitskaart te geven in een winkel.

Voor de garantie is ze niet nodig, want ook zonder je identiteitskaart heb je recht op garantie. Je moet wel zelf je aankoopbewijs goed bijhouden.

Een winkel die je naam en adresgegevens gebruikt om en klantenkaart aan te maken, moet hiervoor je toestemming vragen. Het moet om een strikt persoonlijk gebruik gaan. In theorie kan een winkel je die klantenkaart weigeren omdat het om een contract gaat tussen jou en de winkel. Maar er moet dan wel een alternatief zijn. Een invulformulier bijvoorbeeld. Verstandig zou dat niet zijn, want zo’n houding kan hen klanten kosten.

En de politie dan?

Als die je identiteitskaart vraagt, moet je ze afgeven! Dat geldt ook voor een deurwaarder bijvoorbeeld. Ook een bank of een hotel moeten verplicht identiteitskaarten vragen aan hun klanten. Om te controleren wie ze zijn en om bij te houden wie er logeert.

Meer info: www.eid.be/nl/home/

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!