Wist je dat FOD Mobiliteit helpt bij problemen met een luchtvaartmaatschappij?

dinsdag 27 november 2018 - 08:30
Als je vlucht vertraagd is of geannuleerd werd, dan heb je vaak recht op een schadevergoeding. Die kan je rechtstreeks aanvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Maar als die niet thuis geeft of je bent ontevreden met de uitkomst, dan kan de FOD Mobiliteit misschien helpen. De overheidsdienst bemiddelt gratis en probeert alsnog een betere vergoeding in de wacht te slepen.

Vlucht vertraagd of geannuleerd, ken je rechten

Als je vlucht vertraagd is, overboekt of geannuleerd, dan heb je in veel gevallen recht op een schadevergoeding.

Als je vlucht uit een EU-land vertrekt of je bestemming is een EU-land met een vlucht uitgevoerd door een Europese luchtvaartmaatschappij, dan gelden de Europese regels voor passagiersrechten. De regels werden in 2004 opgesteld. Alle EU-landen verbinden zich ertoe gemeenschappelijke regels te hanteren voor compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. 

Voor alle andere vluchten geldt het verdrag van Montreal. 

In het geval van overmacht, is een luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een schadevergoeding te betalen. Slechte weersomstandigheden vallen onder de noemer overmacht. 

Slecht weer, is dat wel zo?

Als je een schadeclaim indient bij een luchtvaartmaatschappij en die beroept zich op slechte weersomstandigheden, dan heb je als consument altijd het recht om die omstandigheden nog eens dubbel te checken.

Voor vluchten die vetrokken zijn met vertraging binnen de Europese Unie maar ook Ijsland, Zwitserland of Noorwegen, is het in theorie gemakkelijk om dat uit te zoeken. Elk land heeft een orgaan opgericht dat kan uitzoeken wat de oorzaak is van een vluchtvertraging. Dat is het National Enforcement Body 

Voor België is dat de afdeling passagiersrechten binnen de FOD Mobiliteit. Voor vluchten die vetraagd zijn of geannulleerd werden op Belgische bodem, kan je dus bij de FOD Mobiliteit gaan aankloppen. 

FOD Mobiliteit zal bemiddelen

Eens je jouw dossier hebt ingediend, dan kan de FOD Mobiliteit voor jou uitzoeken wat er is misgelopen. En of de luchtvaartmaatschappij jou een correcte vergoeding heeft gegeven of niet. De FOD Mobiliteit is enkel een bemiddelaar, ze kan dus enkel aanbevelingen doen. 

Op de website van de FOD Mobiliteit kan je jouw dossier indienen. Ook als de vertraging of annulering in een ander EU-land plaats vond, loont het de moeite om naar deze website te surfen. De online module geeft je namelijk meteen de juiste gegevens voor andere landen.

Gelijke compensatie is verplicht

Luchtvaartmaatschappijen zijn dus gebonden aan strenge regels als het aankomt op de uitbetaling van schadevergoedingen. Maar in de praktijk gebeurt het vaak dat de maatschappijen verschillende vergoedingen uitbetalen voor consumenten die dezelfde reisroute volgden. Dat mag uiteraard niet. En als je merkt dat dat bij jou ook het geval is, dan kan je altijd contact opnemen met het Europese Centrum voor de Consument. Het ECC kan namelijk ook bemiddelen zodat je alsnog een correcte vergoeding kan krijgen

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!