Zeg niet zomaar dagkliniek tegen daghospitalisatie

maandag 12 februari 2018 - 08:15
Luisteraar Marleen moest onlangs naar de dagkliniek voor een onderzoek. Haar verbazing was groot dat ze een halfuur na het onderzoek haar kamer moest verlaten voor een andere patiënt. Ze werd naar een wachtruimte gestuurd waar ze na 2 uur haar resultaten meegedeeld kreeg.

Marleen vraagt zich nu af of dit de normale gang van zaken is. Als ik naar de dagkliniek moet, heb ik dan geen recht om een volledige dag in dat bed te liggen? Ik kon niet snel genoeg uit de kamer zijn om plaats te maken voor de volgende!

Daghospitalisatie

Dagkliniek is niet echt de correcte term, je spreekt beter van daghospitalisatie. Dat wordt vooral toegepast als er een ingreep of onderzoek moet gebeuren waar je nadien best nog wat opvolging krijgt, waar verlengd toezicht dan aan te raden is en dat om veiligheids- en technische redenen. Maar, waar een overnachting niet nodig is zoals in een gewoon ziekenhuis. Het gaat dus ook niet altijd over een volledige dag, soms kan je na een halfuur observatie zelfs naar huis vertrekken.

Op bepaalde afdelingen van een dagziekenhuis zijn er soms zelfs geen bedden aanwezig. Bij oogoperaties bijvoorbeeld krijg je vaak geen bed, maar een relaxzetel waar je even kan bekomen. 

Het heeft uiteraard allemaal te maken met centen en met capaciteit en het is dus geen uitzondering dat eenzelfde bed meermaals wordt gebruikt op één dag.

Dure grap voor ziekenfondsen?

Rekent het ziekenhuis aan mijn ziekenfonds gene volledige dag aan, vraagt Marleen zich ook af. Want zo passeren ze twee keer langs de kassa...

Nee want het ziekenhuis baseert zich voor zijn factuur niet op de duur dat je er bent, of rekent niet aan op basis van een dag. Het rekent forfaitaire vergoedingen aan voor de prestaties die er worden geleverd, zoals het verschonen van het bed bijvoorbeeld of het aantal maaltijden dat je krijgt.

Trend

De daghospitalisaties zitten alleszins in stijgende lijn, en dat is ook wat er van ziekenhuizen wordt verwacht. Verblijvende hospitalisaties met overnachting zijn voor iedereen duur en daar hebben ziekenhuizen vaak niet meer de capaciteit voor. 

Het is wel een aandachtspunt voor de ziekenhuizen om patiënten niet enkel in te lichten over zorginhoudelijke en medische zaken, maar ook over de aanpak van zo'n daghospitalisatie en wat de patiënt daar mag verwachten.

 

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!