Assertief zijn en nee leren zeggen

maandag 26 maart 2012 - 10:30
assertief worden
“Elk mens is een product van de tijd waarin hij geboren is.", schrijft Vera Windels. Zij is 56 en moeder van 4. "Als huismoeder wordt je geconfronteerd met 1001 vragen. Je tussen je ouders, kinderen e
Hoe komt het dat mensen geen nee durven zeggen?
Er zijn verschillende redenen:
  • de angst om iemand te kwetsen en angst om niet meer geliefd te zijn omdat je anderen teleurstelt.
  • we hebben niet goed geleerd hoe we met weigeringen moeten omgaan, dus omdat mensen zelf weten hoe het aanvoelt om een 'nee' te krijgen, willen ze zelf geen 'nee' meer zeggen
  • de meesten onder ons hebben ook niet geleerd om 'nee' te zeggen, en dus is het als volwassenen ook moeilijk om dat gedrag te stellen
Moeten mensen zich altijd verantwoorden wanneer ze nee zeggen?
Soms is het beter om je niet te verantwoorden!
Bij het geven van een verantwoording geef je anderen de kans om je toch te overtuigen. Ze buigen je verantwoording om en dan moet je twee keer ‘nee’ zeggen.
Bv. een vriendin vraagt je mee naar de film. Als je geen zin hebt, zeg je gewoon dat je niet mee wil. Als je zegt: "Ik ga niet mee, want ik wil vroeg gaan slapen", dan kan je vriendin je proberen te overtuigen en zeggen, dat je je slaap vooraf of achteraf kan inhalen. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk.
In andere gevallen kan je je beter wel verantwoorden! Je moet afwegen wanneer een verantwoording wel gepast is.
Bv. in een professionele situatie: je baas vraagt je om een project te doen... als je 'nee' zeg,t kan je het best beargumenteren waarom je dit niet gaat doen.
Probeer ook zo weinig mogelijk smoesjes te gebruiken, want zo kan je door de mand vallen. Dat is niet goed voor je geloofwaardigheid, en geeft jezelf een slecht gevoel.
Maak dus bewust een keuze wanneer je wel en niet een reden geeft.
Vera zegt ook dat ze zich schuldig voelt, wanneer ze nee zegt. Ik denk dat vele mensen dit wel voelen als ze nee zeggen. Hoe komt dat en wat kunnen we ertegen doen?
Het is belangrijk om het verschil te weten tussen effectief schuld hebben en zich enkel schuldig voelen.
Wanneer je door het rode licht rijdt en je veroorzaakt een verkeersongeval, dan heb je schuld. Maar wanneer je moeder je regelmatig belt en zegt dat ze je zo weinig ziet, dan krijg je ook een schuldgevoel. Dit is een heel ander soort schuld, die we eigenlijk niet zouden moeten ervaren.
Vaak hebben we last van schuldgevoelens zonder echt schuld te hebben! Dit komt omdat we onze gevoelens aanpassen aan de verwachtingen van onze omgeving. Zo krijgen we schuldgevoelens terwijl we eigenlijk geen schuld hebben.
Hoe ga je hiermee best om?
  1. word je bewust van de schuldgevoelens
  2. verwoord ze naar jezelf toe.
  3. maak voor jezelf het verschil duidelijk tussen de basisgevoelens (boos, bang, bedroefd en blij) en de gevoelens die zijn aangeleerd of maatschappelijk zijn opgelegd: schaamte, schuld...
  4. uit op een respectvolle manier naar anderen toe wat je mening is over die gevoelens
Op welke manier zeg je het best ‘nee’ tegen mensen zonder dat ze zich gekwetst voelen?
Het is belangrijk dat je duidelijk maakt dat je nee zegt tegen een voorstel of een vraag, en niet tegen de persoon of zijn persoonlijkheid.
Als je iets weigert, is het ook belangrijk dat je dan begrip toont en luistert naar de andere. Een 'nee' als antwoord krijgen is niet leuk, dus het is begrijpelijk dat de andere zich dan net iets minder goed kan voelen. Sta hiervoor open.
Laat de mogelijkheid open om op een latere keer de vraag te krijgen. En besef dat 'nee' zeggen ook 'ja' zeggen is tegen iets anders. Meer tijd voor jezelf, of iets anders positiefs.Je neemt je leven in eigen handen en laat je niet door anderen.
Is dat dan 'assertief zijn'?
Assertief zijn is opkomen voor je eigen mening of behoeftes, zónder daarmee schade te berokkenen aan anderen. Je moet goed beseffen dat het een manier van communiceren is waarin iedereen gelijkwaardig is.
Hoe komt het dat sommige personen heel assertief zijn en andere weer niet?
Assertiviteit is aangeleerd gedrag. Het is wel zo dat de ene kan geboren worden met iets meer potentie tot assertief gedrag dan de andere. Maar dit gedrag kunnen we door ons leven aanleren.
Hoe kunnen mensen assertiever worden?
Je kan bv. mensen op een lichamelijke manier iets aanleren, zoals aan hun houding werken.
Je kan ook via rollenspellen zorgen dat ze makkelijker gaan communiceren.
Je kan ook jezelf beter leren kennen. Weet voor jezelf wat je wel en niet wil. "Wat zijn mijn normen", "wat zijn mijn waarden", "waar sta ik voor in het leven?"
Kunnen mensen te assertief zijn? Moet iedereen overal zijn zin krijgen?
Je kan niet te assertief zijn, want bij assertiviteit moet je rekening houden met de andere persoon. Je wil die andere persoon ook geen schade berokkenen.
Mensen kunnen wel agressief worden, maar deze twee mag je niet met elkaar verwarren. Agressiviteit heeft niets met assertiviteit te maken.
Mensen kunnen assertiviteit ook wel eens verwarren met egoïsme. Te veel opkomen voor je mening en voor jezelf. Als je assertief bent, stel je gewoon een vraag en het is dan aan de andere om ‘nee’ te zeggen en daar niet in mee te gaan.

Meer info

http://www.educatieve-academie.be

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!